< sekcia Kultúra

V bratislavskom ÚĽUV-e bude medzinárodná výstava pletených košíkov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Poľské združenie Serfenta smeruje svoje aktivity k ochrane tohto tradičného remesla, širokému publiku v atraktívnej forme prezentuje košikárstvo a podporuje jeho inovatívnu perspektívu.

Bratislava 10. februára (TASR) – Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave pripravuje výstavu Sláva košíkom! Viva Basket! v spolupráci s Poľským inštitútom a poľským združením Serfenta. Toto združenie mapovalo košikárstvo etnografickým výskumom v Poľsku a Nórsku v rámci projektu Pletenie košíkov ako žijúca tradícia v kontexte Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

Podľa kurátorky výstavy Pauliny Adamskej výskum sa zameral na kultúrne aspekty tohto ľudového remesla i na hľadanie odpovedí na otázky, prečo v súčasnosti čoraz viac ľudí fascinuje košikárstvo a vôbec prečo chcú tvoriť vlastnými rukami. Výsledné odpovede na to sa rôznia v Poľsku i Nórsku, sú individuálne a závisia od konkrétneho miesta a osoby. Všetkých však spája jedno – viera, že manuálna práca a remeslo nás silne prepájajú s dedičstvom ľudstva.

Terénny výskum tiež odhalil výskyt rovnakých techník a materiálov, ktoré sa využívajú už tisíce rokov na rôznych územiach. Preto možno povedať, že košikárstvo ako umenie spájania rôznych materiálov najmä prírodného pôvodu tak, aby výrobok bol trvácny a funkčný, má svoj "univerzálny jazyk," ktorým hovoria ľudia po celom svete.

Popredná poľská inštitúcia v oblasti košikárskych štúdií - združenie Serfenta smeruje svoje aktivity k ochrane tohto tradičného remesla, širokému publiku v atraktívnej forme prezentuje košikárstvo a podporuje jeho inovatívnu perspektívu. Aktivity združenia sa dlhodobo uberajú k podpore tohto remesla aj prostredníctvom spomínaného Dohovoru UNESCO. Na konci snáh na tomto poli by zainteresovaní radi videli košikárstvo ako súčasť Zoznamu nehmotného svetového dedičstva ľudstva UNESCO.

Expozícia bude verejnosti prístupná od 15. februára do 22. mája.