< sekcia Kultúra

V koncepcii starostlivosti o ľudovú kultúru sa splnilo 22 úloh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Cieľom koncepcie bolo vytvorenie podmienok na ochranu, podporu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry ako súčasnosti nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD), pripomenuli predkladatelia.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Implementáciu úloh Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 v gescii Ministerstva kultúry (MK) SR možno v plnej miere vyhodnotiť ako úspešnú. Uvádzajú to predkladatelia správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z koncepcie za obdobie 2017 - 2020. Vláda na svojom stredajšom rokovaní vzala správu na vedomie.

Autori pripomínajú, že v rámci koncepcie bolo naplnených 22 úloh v šiestich tematických oblastiach – inventarizácia, zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva, vydavateľská, publikačná a prezentačná činnosť a medzinárodná spolupráca. Predkladaný materiál obsahuje odpočet úloh realizovaných v sledovanom období. "Cieľom koncepcie bolo vytvorenie podmienok na ochranu, podporu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry ako súčasnosti nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD)," pripomenuli predkladatelia.

Zároveň poukázali na to, že starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru je dlhodobý a systematický proces. "I preto v novembri 2019 vláda schválila Koncepciu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 - 2025 s dôrazom na medzirezortnú spoluprácu pri implementovaní Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a príprave hodnotiacej periodickej správy za SR, ktorá bude koncom roka 2021 predložená medzivládnemu výboru dohovoru," zdôraznili. Predložená rezortná správa spolu s pripravovanou hodnotiacou správou budú podkladom pre vypracovanie Národného akčného plánu udržateľného rozvoja.