< sekcia Kultúra

V Košiciach sa pokračuje v reštaurovaní Oltára sv. Petra a Pavla

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Jednou zo vzácnych zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach je práve neskoro renesančný oltár svätých Petra a Pavla od neznámeho majstra tabuľových obrazov zo Spiša.

Košice 25. mája (TASR) - Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, aj v tomto roku pokračuje v reštaurovaní Oltára sv. Petra a Pavla, a to vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Vedúci umelecko-historického odboru múzea Ivan Havlický informoval, že nakoľko ide v tomto projekte o rozsiahle, časovo a finančne náročné zásahy, bolo reštaurovanie tejto historickej pamiatky rozdelené na štyri etapy.

Prvé tri, ktoré zahŕňali reštaurovanie centrálneho obrazu, tabuľovej maľby nadstavca oltára a tabuľových malieb krídel, sa zrealizovali v rokoch 2014 až 2017. „Z dôvodov rozsiahlosti a časovej náročnosti bola štvrtá etapa rozdelená na tri fázy. Začalo sa vlani a do konca roka je v pláne zreštaurovať predelu. Nasledovať bude architektúra nadstavca a na záver tejto etapy dôjde k reštaurovaniu architektúry archy. Práce by mali byť hotové o dva roky,“ priblížil Havlický.

Východoslovenské múzeum v Košiciach spravuje vo svojich zbierkach rozsiahlu kolekciu sakrálneho umenia a jednou z jeho vzácnych zbierok je práve tento neskoro renesančný oltár svätých Petra a Pavla od neznámeho majstra tabuľových obrazov zo Spiša. Datujú sa do roku 1650 – 1700. „Toto dielo patrí k starým zbierkovým fondom a múzeum ho získalo niekedy v prvých desaťročiach svojej existencie. Tento síce len čiastočne zachovaný oltárny celok pozostáva z konkávno-konvexnej portikovej architektúry s boltcami a z tabuľových malieb v nadstavci, na boltcoch, arche oltára a na predele,“ ozrejmil Havlický. Dodal, že ďalšie prvky výzdoby, ako ukončenie nadstavca a pravdepodobne plastiky umiestnené pôvodne na oboch stranách archy, sa nezachovali.

Múzejníci tak pokračujú v kompletnom zreštaurovaní vzácneho, umelecko-historicky jedinečného artefaktu vývoja umenia na území súčasného Slovenska, dokumentujúceho obdobie renesancie a baroka. „Cieľom obnovy je následná prezentácia tohto diela domácim i zahraničným návštevníkom v stálej expozícii Východoslovenského múzea – Storočia v umení,“ uzatvára Havlický.