< sekcia Kultúra

Veľkolepá história ožíva po 100 rokoch na výstave v Eurovea

Veľkolepá história ožíva po 100 rokoch na výstave v Eurovea Foto: EUROVEA, a.s.

EUROVEA má silného obchodného ducha! Už od minulého storočia je významným miestom zábavy a obchodu na Dunaji.

Bratislava 16. septembra (OTS) - Na miestach, kde dnes stojí obľúbené nákupné centrum, sa pred 100 rokmi konal vôbec prvý Medzinárodný dunajský veľtrh. Sté výročie nákupných slávností na Dunaji si Eurovea pripomína unikátnou výstavou historických fotografií, ktorá prebieha od 10. septembra do 10. októbra v centrálnej časti nákupného centra na zníženom prízemí.


Zdroj foto: EUROVEA / 05-08 1921 MDV - SNM-HM

Medzinárodný dunajský veľtrh, veľkolepé podujatie svetového významu pod pôvodným názvom Orientálny veľtrh hostil viac než 1 500 vystavovateľov z celého sveta a prilákal až 145 000 návštevníkov, pričom samotná Bratislava mala v tom čase len 93 000 obyvateľov. Podľa dochovaných údajov sa na prvom ročníku uzavreli kontrakty za viac ako 200 miliónov korún. Úspech veľtrhu bol nepopierateľný a postaral sa o ďalších 22 ročníkov. Bola to udalosť, ktorou žila celá Bratislava a do veľkej miery aj Slovensko. V roku 1923 sa názov zmenil na Medzinárodný Dunajský Veľtrh a pretrval až do konca.


Zdroj foto: EUROVEA / 04-02 1921 mapka Bratislavy s rozmiestnením veľtrhu

Hlavným cieľom veľtrhu bolo upevnenie pozície Bratislavy ako obchodného centra Európy s využitím jej výhodnej polohy na Dunaji. Iniciátorom podujatia bol Kornel Stodola, mladší brat svetoznámeho vedca Aurela Stodolu. Medzinárodný Dunajský Veľtrh nebol len obchodným podujatím, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Zahŕňal rôzne výstavy a zábavné atrakcie. Na svoje si prišli nielen obchodníci, ktorí si obzerali vystavené vzorky tovarov a následne ich objednávali vo veľkom, no i bežní ľudia. Mohli si prezrieť najnovšie technologické vymoženosti, akými boli rádia magnetofóny či domáce spotrebiče, ktoré v tom čase ešte neboli bežné. Každoročne sa organizovali aj kultúrne, remeselnícke, vzdelávacie, no i ďalšie iné výstavy. O zábavu sa postaral aj miestny „práter“- zábavný park s kolotočmi, ktorý bol súčasťou areálu. Brány veľtrhu sa naposledy otvorili v roku 1942.


Zdroj foto: EUROVEA / 01-01 1922 - z katalógu MVD (Orientálneho trhu)

Výstava v Eurovea na 16 paneloch mapuje dôležité momenty histórie strategického územia pri Dunaji. Návštevníci majú možnosť vidieť fotografie pavilónov, plagát k prvému ročníku, ktorý navrhol maliar Martin Benka, mapku Bratislavy s vyznačením miest, na ktorých sa konal prvý veľtrh, a dokonca aj po prvýkrát zverejnené historické fotografie zachytávajúce dianie na veľtrhoch.


Zdroj foto: EUROVEA / 05-01 1921 MDV - SNM-HM

Špeciálne poďakovanie patrí Slovenskému národnému múzeu, bez ktorého by výstava nebola možná. Výstavu pripravil PhDr. Pavol Komora.