< sekcia Kultúra

Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel vedecký pracovník Miloš Kovačka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa Pavla Pareničku zo Slovenského literárneho ústavu MS bol Kovačka známy ako knihovník, vynikol i v oblasti literárnej vedy, v ktorej sa prezentoval ako literárny historik, archivár a editor.

Martin 6. augusta (TASR) – Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel v utorok 6. augusta v Martine dlhoročný vedecký pracovník Matice slovenskej (MS) a Slovenskej národnej knižnice (SNK) Miloš Kovačka. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Matušková.

Podľa Pavla Pareničku zo Slovenského literárneho ústavu MS bol Kovačka známy ako knihovník, vynikol i v oblasti literárnej vedy, v ktorej sa prezentoval ako literárny historik, archivár a editor. "Pripravil na vydanie diela viacerých klasikov slovenskej literatúry od renesancie, cez barok, romantizmus – osobitne štúrovcov, až po medzivojnovú literatúru. V biografii sa venoval životu a dielu významných osobností, spätých s dejinami Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku. Sám sa výrazne angažoval ako svetský funkcionár ECAV na Slovensku, na čo zameral aj svoje vedecké, publicistické a redaktorské aktivity," uviedol Parenička.

Miloš Kovačka sa narodil 30. októbra 1940 v Martine. "V rokoch 1991 – 2011 pôsobil ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK a v rokoch 1999 – 2010 ako učiteľ v odbore dokumentácia kultúrneho dedičstva a cirkevných dejín na Univerzite Mateja Bela, Žilinskej univerzite a v Biblickej škole v Martine. Vedeckú hodnosť získal v Slovenskej akadémii vied (SAV) obhajobou dizertačnej práce Slovenské študentské rukopisné časopisy v 19. storočí. Habilitoval sa na Prešovskej univerzite súborom štúdií Duchovné princípy, literárne vzdelanie, knižná kultúra a bibliografia v dejinách slovenskej literatúry," informovala na svojej internetovej stránke ECAV.