< sekcia Kultúra

Vydavateľstvo Tranoscius si pripomína 120. výročie založenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Názov spolku vychádza z mena významného teológa Juraja Tranovského, ktorý na sklonku života pôsobil v Liptovskom Mikuláši.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa zameriava na vydávanie náboženskej literatúry a tlače, si v týchto dňoch pripomína 120. výročie svojho založenia. TASR o tom informovala tajomníčka pre mediálnu komunikáciu z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Edita Škodová.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnia v nedeľu 15. apríla aj oslavy. "Začnú sa slávnostnými službami Božími o 9.30 h v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši na Tranovského ulici. Slávnostnú kázeň bude mať generálny biskup ECAV Miloš Klátik," uviedla Škodová. Od 12.00 do 14.00 h je pre záujemcov pripravená prechádzka po miestnom cintoríne so sprievodcom a prehliadka expozície Tatrín, ktorá je inštalovaná v starej evanjelickej fare. O 14.00 h bude v Galérii P. M. Bohúňa uvedené literárno-hudobné umelecké pásmo pod názvom "...a ostáva zažaté...", venované 120. výročiu založenia Tranoscia.

V roku 1896 vznikol Tranovský spolok pre vnútornú misiu, predchodca Tranoscia. V dobe silného maďarizačného tlaku však nebol spolok prijatý najmä štyrmi evanjelickými biskupmi. Podľa slov riaditeľa vydavateľstva Tranoscius Ľubomíra Turčana, napriek odporu a obštrukciám vtedajšieho šovinistického vedenia cirkvi sa skupine slovenských vzdelancov podarilo 27. apríla 1898 založiť vydavateľstvo Tranoscius ako vydavateľsko-kníhkupecký spolok. "Za prvého správcu bol zvolený Jur Janoška, za podsprávcu Viktor Pálka a za tajomníka Rehor Uram-Podtatranský," priblížil Turčan.

Názov spolku vychádza z mena významného teológa Juraja Tranovského, ktorý na sklonku života pôsobil v Liptovskom Mikuláši. Úlohou spolku bolo vydávať a podporovať vydávanie nielen náboženskej evanjelickej literatúry v slovenskej reči. "Prvou knihou vydanou Tranosciom bola publikácia Nevyhováraj sa! Počas prvej svetovej vojny vydal spolok knihu Modlitby vojaka a rozdával ju zadarmo vo všetkých nemocniciach," priblížil Turčan.

Najväčší vzostup Tranoscius zaznamenal pod vedením evanjelického farára Ľudovíta Šenšla tesne po druhej svetovej vojne v rokoch 1946-1948, keď ročne vydával 80 knižných titulov a periodík, spolu v náklade viac ako milión výtlačkov. V roku 1953 pričinením komunistického režimu bola činnosť Tranoscia prakticky zastavená a mohol vydávať iba bohoslužobné knihy a kalendáre. Tento stav trval až do roku 1991, keď sa Tranoscius na základe rozhodnutia generálneho konventu ECAV na Slovensku stal akciovou spoločnosťou.

V súčasnosti je Tranoscius stále akciovou spoločnosťou, jej majoritným vlastníkom je ECAV na Slovensku. Medzi najväčšie periodiká, ktoré vydáva, patrí týždenník Evanjelický Posol spod Tatier v náklade viac ako 8000 kusov, časopisy Nová Dúha a Cirkevné listy. Knižná redakcia vyprodukuje ročne približne 20 publikácií vrátane troch kalendárov.