< sekcia Kultúra

Na Bratislavskom hrade je výstava z Vatikánu o sv.Cyrilovi a Metodovi

Z otvorenia výstavy Sv. Cyril a Metod - patróni Európy na Bratislavskom hrade Foto: TASR/Pavel Neubauer

Výstava nadväzuje na minuloročné oslavy 1150. výročia príchodu svätcov na Veľkú Moravu.

Bratislava 21. februára (TASR) - Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku možno spoznať na výstave sv. Cyril a Metod – patróni Európy. Je v predsálí Rytierskej siene Bratislavského hradu, kde potrvá do 6. júla.

Túto reprezentačnú výstavu v rámci minuloročných osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pripravili Slovenské národné múzeum a Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre v spolupráci s Veľvyslanectvom SR pri Svätej stolici a Ministerstvom kultúry SR. Mala úspešnú premiéru na pôde Vatikánskych múzeí v Ríme (12. 11. 2013 – 26. 1. 2014). Teraz je reinštalovaná na Bratislavskom hrade takmer symbolicky v blízkosti odkrytých základov veľkomoravskej baziliky.

"K spomínanému jubileu bolo v minulom roku veľa podujatí po celom Slovensku. Táto výstava je symbolický zlatý klinec. Bola to veľká česť, že SR ju mohla mať vo Vatikánskych múzeách, kde ju videlo vyše 200.000 návštevníkov. Bola to hlboká úcta k našej histórii a kultúre," povedal na štvrtkovej (20. 2.) vernisáži štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík.Aj podľa spolukurátorky výstavy Aleny Piatrovej je to výnimočná a veľmi úspešná expozícia. Nielen preto, že sa nestáva často, aby výstava bola najskôr v zahraničí, a potom doma, ale aj miestom konania. Približuje návštevníkom Slovensko ako štát Európskej únie aj ako historické teritórium.

"Vystavovať vo Vatikánskych múzeách je prestížna záležitosť, lebo tieto priestory v Ríme patria k najnavštevovanejším svetovým múzeám. Náš projekt prešiel náročnou kontrolou ich odborníkmi a je aj úspechom slovenskej diplomacie," konštatovala Piatrová.

Na paneloch sú dvojjazyčné základné tematické informácie o Veľkej Morave, cyrilo-metodskom kulte, byzantskej misii či prvých kresťanoch medzi Dunajom a Tatrami. Dopĺňajú ich archeologické nálezy z rôznych miest i historické písomnosti. Niektoré z nich sú unikátne z celoeurópskeho historického i umelecko-remeselného hľadiska. Za také vzácnosti možno považovať pozlátené plakety a zvon z Bojnej, najstaršiu knihu zachovanú na Slovensku Nitriansky evanjeliár, bronzovú kaptorgu v tvare kríža s vyobrazením Svätej Trojice z 9. - 11. storočia či slonovinovú pyxidu z Čiernych Klačian vyrobenú v Byzancii v 5. storočí, považovanú niektorými autormi za dar prinesený členmi byzantskej misie veľkomoravskému kniežaťu Rastislavovi.

Okrem ďalších originálnych zbierkových predmetov (mince, šperky, medené plakety, meče, sekery a iné) zapožičaných z viacerých slovenských múzeí sú predstavené makety - rekonštrukcie veľkomoravských kostolov v Nitre, Devíne, Kopčanoch a rotunda v Ducovom. Na základe archeologických poznatkov boli tieto objekty vymodelované pre výstavu.