< sekcia Kultúra

A. Brunovský bol spoluzakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava

Slovenský maliar, grafik a ilustrátor Albín Brunovský sa narodil 25. decembra 1935 v Zohore. Na archívnej snímke so svojimi dielami v ateliéri. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Od úmrtia významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Albína Brunovského uplynie v piatok 20. januára 20 rokov.

Zohor/Bratislava 20. januára (TASR) – Od úmrtia významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora Albína Brunovského uplynie v piatok 20. januára 20 rokov.

Predstaviteľ imaginatívneho realizmu patrí k najvýznamnejším slovenským grafikom a ilustrátorom konca 20. storočia. V jeho tvorbe dominovala kresba, grafika, maľba na drevo miniaturistickou technikou, ale aj scénografia či návrhy známok a plagátov. Albín Brunovský sa zaradil medzi popredných organizátorov výtvarného života na Slovensku.

Narodil sa 25. decembra 1935 v Zohore. Po štúdiách na oddelení grafiky Strednej umeleckopriemyselnej školy (SUPŠ) v Bratislave pokračoval v štúdiu grafiky u Vincenta Hložníka na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Už ako študent sa včlenil do kontextu slovenskej grafiky 20. storočia dosahujúcej svetovú úroveň. V roku 1981 ho vymenovali za vysokoškolského profesora.

Knižná ilustrácia pre dospelých aj deti sa stala jednou z ťažiskových domén výtvarníka. Ilustroval vyše 100 domácich i zahraničných kníh, mal okolo 150 samostatných výstav doma i v zahraničí. Vďaka mnohým zahraničným oceneniam za knižné ilustrácie získal Brunovský už v 60. rokoch 20. storočia medzinárodné uznanie. To mu pomohlo pri spoluzakladaní a organizovaní prvého ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) v roku 1967. Odvtedy sa neustále podieľal na organizácii a príprave ďalších ročníkov BIB. Pôsobil ako predseda medzinárodnej poroty, v 80. rokoch 20. storočia viedol medzinárodný Workshop pre mladých ilustrátorov, organizovaný ako spoločný projekt BIB, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v preklade Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) a VŠVU.

Vytváral aj grafické návrhy poštových známok, prvé v roku 1962 a sporadicky sa im venoval počas celej svojej tvorby. Okrem filatelistickej tvorby sa v oblasti úžitkovej grafiky venoval i tvorbe Ex Libris, návrhom plagátov, scénografii a návrhom bankoviek. V roku 1977 zvíťazil v súťaži o novú československú sústavu bankoviek. Jeho bankovky s nominálnou hodnotou tisíc, desať, dvadsať, päťdesiat a sto korún prichádzali do obehu postupne v rokoch 1985 až 1989. Za tieto návrhy získal vo Francúzsku v roku 1989 ocenenie Najkrajšia bankovka sveta. Zahraničným ocenením jeho prínosu do svetového grafického dedičstva a pedagogických schopností boli jeho návštevy britských výtvarných akadémií na pozvanie Britskej rady v roku 1986. O dva roky neskôr prednášal na amerických univerzitách vo Washingtone, San Franciscu, Clevelande, Chicagu, Pittsburghu a ďalších. V americkej Pensylvánii v Bryn Mawr navštívil nestora slovenskej a svetovej grafiky Kolomana Sokola.

Albín Brunovský bol nositeľom mnohých významných domácich a zahraničných ocenení. Udelili mu Cenu vydavateľstva Mladé letá, viackrát získal uznanie v rámci Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ocenili ho v súťaži Najkrajšia kniha. V roku 1989 získal štátnu cenu za ilustrácie tretej knihy Slovenských rozprávok Pavla Dobšinského a stal sa držiteľom Ceny Tatra banky za umenie. V zahraničí jeho ilustrácie ocenili na Grand Prix v nemeckom Lipsku (1978), Medzinárodnom knižnom veľtrhu (MKV) pre deti a mládež v talianskej Bologni (1966) a získal cenu mesta Paríž (Francúzsko).

Výtvarník Albín Brunovský zomrel 20. januára 1997 v Bratislave. Jeho jedinečná tvorba je skvostom slovenského ilustračného umenia.