Quantcast
< sekcia Kultúra

Západoslovenské múzeum v Trnave sa vráti k expozícii Dejiny Trnavy

Na snímke expozícia Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Foto: Západoslovenské múzeum v Trnave

V súčasnosti ZsM hľadá verejnou súťažou dodávateľa výtvarno-architektonického návrhu expozície.

Trnava 8. mája (TASR) – Meč posledného trnavského kata i insígnie trnavských richtárov budú onedlho opäť vystavené pre verejnosť. Stanú sa súčasťou novej expozície Západoslovenského múzea (ZsM) s názvom Dejiny Trnavy, s otvorením ktorej podľa vedúcej oddelenia múzejných činností Lucie Duchoňovej počíta v závere roka 2023. V súčasnosti ZsM hľadá verejnou súťažou dodávateľa výtvarno-architektonického návrhu expozície. Uzávierka je 15. júla.

Expozícia Dejiny Trnavy bude prechádzkou históriou mesta od jeho počiatkov po koniec 18. storočia. „Rozdelená bude do troch chronologicky radených celkov. Inštalujeme ju v priestore pôvodnej expozície z roku 1988, ktorá vznikla k 750. výročiu udelenia statusu prvého slobodného kráľovského mesta na území Slovenska. Plynulo prejde do existujúcej expozície s názvom Krása zašlých čias, ktorá prezentuje interiérové riešenia a doplnky z 18. až 20. storočia z Trnavy a okolia,“ uviedla Duchoňová.

Projekt počíta so zakomponovaním najnovších poznatkov z archeologických nálezov stredovekej Trnavy realizovaných v súčinnosti s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trnava po roku 1990 a archívnymi výskumami renomovaných historikov.

V expozícii budú zakomponované QR kódy, predmety na ohmatanie a hlasová informácia pre slabozrakých. Slovenská a anglická verzia textu bude základom pre online formy prezentácie. Expozícia má zároveň rešpektovať optimálne podmienky pre prezentované zbierkové predmety vhodnou klímou a šetrným osvetlením.

Okrem nových audiovizuálnych prostriedkov budú základom novej expozície zbierkové predmety, ktoré boli súčasťou pôvodnej, medzi nimi aj modelácia kostrového pochovávania či richtársky zvonček a žezlo. Návštevníci tiež uvidia faksimile viacerých dekrétov panovníkov vrátane dekrétu Bela IV. o povýšení Trnavy na slobodné kráľovské mesto. Múzejníci pripravia aj rekonštrukciu stredovekého obydlia Trnavčanov, inštalujú dve veľkorozmerné sochy Turkov, učebné pomôcky Trnavskej univerzity (1635 - 1777) a mnohé ďalšie exponáty viažuce sa k jednotlivým obdobiam rozvoja mesta. „Pútačom bude model terénu Trnavy s vizuálnou projekciou architektonického vývinu mestskej architektúry v rámci hradobného systému mesta,“ uviedla Duchoňová.

ZsM plánuje v lete pripraviť výstavu prihlásených súťažných projektov do verejnej súťaže, s realizáciou víťazného plánuje začať v januári budúceho roka a ukončiť ju v závere septembra.