< sekcia Kultúra

Zo 45 úloh druhého akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry splnili 31

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Je to signál pre ministerstvo, že financovaniu kultúry treba aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť, uviedol rezort kultúry.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Zo 45 úloh, ktoré sa mali v rokoch 2018 až 2020 zrealizovať v rámci Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020, bolo splnených 31, šesť bolo splnených čiastočne a osem úloh ostalo nesplnených. Informuje o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR v hodnotiacom dokumente k akčného plánu. Vláda vzala na stredajšom rokovaní materiál na vedomie.

"Splnené úlohy sa zrealizovali v stanovenom termíne a väčšinou bez nutnosti korekcie ich znenia," uviedol rezort kultúry. "Aj po dvojročnej evaluácii sa všetky splnené úlohy ukázali ako dôležité a zmysluplné. Mnohé navyše poukazujú na ďalšiu potrebu opatrení pre ďalší progres v predmetnej oblasti," upozornil.

Pri šiestich čiastočne splnených úlohách MK konštatuje, že sa v niektorých prípadoch vyskytli okolnosti, ktoré znemožnili úlohu splniť v dohodnutom znení, prípadne sa obsahovo posunul zámer predkladateľa. V ďalších prípadoch (napríklad pri úlohe zaviesť jednotný Pamiatkový informačný systém PAMIS) sa riešila finančná otázka. "V niektorých prípadoch aj preto, lebo pôvodný zámer sa ukázal ako príliš ambiciózny," vysvetlil rezort.

V materiáli vysvetľuje aj dôvody ôsmich nesplnených úloh. V prípade absencie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) argumentuje okolnosťami v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktoré ovplyvnili činnosť SND i rezortu kultúry, pripomína však, že vypracovanie projektovej dokumentácie ostáva prioritnou úlohou pre nový manažment divadla. Nesplnenú úlohu zabezpečiť legislatívny rámec na zavedenie centrálnej evidencie odcudzených zbierkových predmetov z múzeí a galérií objasňuje predĺžením legislatívnej prípravy na úrovni Európskej únie, splnenie zámeru však očakáva v roku 2022. V prípade viacerých nesplnených úloh týkajúcich sa napríklad rozšírenia činnosti Fondu na podporu umenia o akvizície umeleckých diel, sponzoringu kultúry či možnosti zahrnúť kúpu umeleckého diela do daňových nákladov rezort upozornil, že ide o strategickú oblasť týkajúcu sa funkčného modelu financovania kultúry. "Je to signál pre ministerstvo, že financovaniu kultúry treba aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť," dodalo MK.

Rezort však v celkovom hodnotení dvoch akčných plánov stratégie uvádza, že koncepcia splnila svoj cieľ vo všetkých svojich siedmich strategických oblastiach. "Bola nevyhnutnou 'cestovnou mapou' pre oblasť kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ktorá naštartovala mnohé procesy, legislatívne aktivity, iné strategické dokumenty či poskytla oporu pre čiastkové stratégie inštitúciám v rezorte i mimo neho," konštatuje ministerstvo.