Quantcast
< sekcia Magazín

Byzantský pôvod dvojitého kríža približuje publikácia heraldika Vrtela

Na archívnej snímke Ladislav Vrteľ. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Publikácia sleduje zvýraznenie slovenskej symboliky aj na bojových zástavách a odznakoch československých légií i podiel Milana Rastislava Štefánika na tvorbe symboliky prvého československého odboja.

Bratislava 16. mája (TASR) - Byzantský pôvod dvojitého kríža, jeho predheraldické vývojové obdobie i neskoršie významné postavenie v panovníckej symbolike stredovekého Uhorska či v štátnej symbolike Habsburskej monarchie približuje publikácia slovenského heraldika Ladislava Vrtela s názvom Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918. TASR o tom informoval Peter Kolník, manažér knižnej distribúcie vydavateľstva SAV Veda.

"Práca odhaľuje historické pramene súčasnej štátnej symboliky Slovenskej republiky a podľa odborných posudkov vysoko prevyšuje všetko, čo bolo na danú tému napísané," priblížil Kolník.

Publikácia si všíma jeho vzťah k Slovensku či proces, ktorým sa v 18. storočí stal všeobecne akceptovaným symbolom Horného Uhorska – Slovenska a následne slovenským národným erbom. Ukazuje, ako predstavitelia národného hnutia od roku 1848 každý svoj politický štátoprávny projekt vyjadrovali aj určitou heraldickou predstavou o svojej existencii vo viacnárodnom štátnom útvare. Sleduje tiež zvýraznenie slovenskej symboliky aj na bojových zástavách a odznakoch československých légií i podiel Milana Rastislava Štefánika na tvorbe symboliky prvého československého odboja.

Na knihu nadväzuje ďalšia pripravovaná publikácia sledujúca vznik a vývoj československej a slovenskej štátnej symboliky v rokoch 1918 – 1993.