< sekcia Magazín

Choroby tráviaceho traktu sa môžu liečiť aj transplantáciou stolice

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič

V deň transplantácie darca donesie vzorku stolice, ktorú na klinike spracujú na špeciálny transplantát, ten sa vloží do čreva pacienta s klostrídiovou infekciou.

Bratislava 10. novembra (TASR) – Novým spôsobom liečby chorôb tráviaceho traktu je fekálna transplantácia. Liečba prenosom špeciálne upravenej stolice od darcu do čreva pacienta s infekciou sa v súčasnosti využíva predovšetkým pri liečbe opakovane sa objavujúcej klostrídiovej enterokolitídy a má viac ako 80-percentnú úspešnosť, no testujú ju aj pri ďalších diagnózach. Jej cieľom je obnoviť rovnováhu v čreve človeka.

„Fekálnu transplantáciu realizujeme od roku 2016 a už ju podstúpilo asi 80 pacientov. Je hradená z verejného zdravotného poistenia,“
priblížila Mária Kachlíková z Kliniky infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).

„Darcu starostlivo selektujeme dotazníkom, ktorého cieľom je posúdiť jeho medicínsku spôsobilosť,“ vysvetľuje lekárka. Darca, ktorý vyhovie kritériám dotazníka, absolvuje fyzikálne a laboratórne vyšetrenia. Z darcovstva ho môžu vyradiť autoimunitné, metabolické, zápalové či onkologické ochorenia. Lekári tiež zohľadňujú epidemiologické faktory, a tak je podľa Kachlíkovej z darcovstva vylúčený aj človek, ktorý nedávno navštívil krajiny s nízkym hygienickým štandardom. „Pýtame sa aj na rizikové sexuálne správanie, nové tetovania a pírsingy,“ doplnila.

V deň transplantácie darca donesie vzorku stolice, ktorú na klinike spracujú na špeciálny transplantát, ten sa vloží do čreva pacienta s klostrídiovou infekciou. Akceptorom môže byť pacient, ktorý prekonal jednu alebo viac recidív klostrídiovej enterokolitídy, ale aj pacient s infekciou, ktorý nereaguje na štandardnú antibiotickú liečbu.

Klostrídiová enterokolitída je bakteriálne ochorenie, ktoré najčastejšie vzniká ako dôsledok dlhodobého užívania antibiotík, ktoré u pacienta spôsobí porušenie bakteriálnej rovnováhy. Hnačkovité ochorenie často vedie k dehydratácii a niekedy až k smrti. Väčšinou sa vyvinie u starších dlhodobo hospitalizovaných pacientov s viacerými ochoreniami. Rizikové faktory sú aj imobilita a znížená imunita. Metódu fekálnej transplantácie testujú aj u pacientov, ktorí trpia Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

Pri výbere darcu a realizácii výkonu sa UNB riadi európskym konsenzom vydaným v januári 2017, ktorý schválili európska mikrobiologická spoločnosť aj americká gastroenterologická spoločnosť. Transplantácia fekálnych mikrobiálnych buniek sa na Slovensku vykonáva na experimentálnej úrovni aj na ďalších špecializovaných pracoviskách v Bratislave a Košiciach.