< sekcia Magazín

Dobrovoľníci OSN si charitatívne pripomenú deň Nelsona Mandelu

Nelson Mandela, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Prvýkrát sa Medzinárodný deň Nelsona Mandelu slávil v roku 2010. V sídle OSN v New Yorku vtedy premietli film Mandela: Syn Afriky, otec národa.

New York 18. júla (TASR) - Neformálnou plenárnou schôdzou si Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) pripomenie vo štvrtok v New Yorku Medzinárodný deň Nelsona Mandelu, ktorý pripadá na 18. júla.

Dobrovoľníci spomedzi pracovníkov OSN sa v ten deň zúčastnia v komunitnom stravovacom centre v Brownsville v newyorskej štvrti Brooklyn na príprave a servírovaní jedál pre členov miestnej komunity s cieľom osláviť ideály služby pre ľudí, ktoré sa stali charakteristickými pre bojovníka proti apartheidu, politika a filantropa Nelsona Mandelu.

Dotyčné komunitné stravovacie centrum v Brownsville poskytuje zdravú a dostupnú stravu pre obyvateľov jednej z najmarginalizovanejších štvrtí v New Yorku, uviedla OSN.

Žena s náušnicou s podobizňou bývalého prezidenta Juhoafrickej republiky Nelsona Mandelu, archívna snímka.
Foto: TASR/AP


Deň narodenia Nelsona Rolihlahlu Mandelu, 18. júl, sa stal Medzinárodným dňom Nelsona Mandelu. Vďaka laureátovi Nobelovej ceny za mier, bývalému - už zosnulému - juhoafrickému prezidentovi Nelsonovi Mandelovi (18. 7. 1918 - 5. 12. 2013), prestal existovať apartheid.

OSN sa pripájala k Nadácii Nelsona Mandelu a spolu s ňou vyzývala ľudí na svete, aby 18. júla venovali 67 minút svojho času na dobročinné aktivity. Tých 67 minút služby by iným ľuďom malo pripomenúť 67 rokov, ktoré Mandela obetoval službe pre ľudstvo.

V decembri 2015 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo o rozšírení dosahu Medzinárodného dňa Nelsona Mandelu tak, aby sa prostredníctvom tohto dňa podporovali podmienky zadržiavania a väznenia.

V rezolúcii A/RES/70/175 VZ OSN nielen schválilo minimálne pravidlá OSN zaobchádzania s väzňami v ich revidovanej forme, ale rovnako aj odsúhlasilo "Pravidlá Nelsona Mandelu" s cieľom vzdať poctu dielu, ktoré vykonal svojím úsilím na celom svete za dodržiavanie ľudských práv a demokraciu a za podporu kultúry mieru.

Na archívnej snímke z 9. júla 1996 vtedajší juhoafrický prezident Nelson Mandela (vpravo) a britská kráľovná Alžebta II. sa vezú v koči v Londýne počas ofociálnej návštevy Nelsona Mandelu vo Veľkej Británii.
Foto: TASR/AP


Prvýkrát sa Medzinárodný deň Nelsona Mandelu slávil v roku 2010. V sídle OSN v New Yorku vtedy premietli film Mandela: Syn Afriky, otec národa.

VZ OSN vyhlásilo 18. júl v novembri 2009 za Medzinárodný deň Nelsona Mandelu za jeho príspevok ku kultúre mieru a slobode.

V rezolúcii A/RES/64/13 VZ OSN uznalo hodnoty, ktoré obhajoval zosnulý prezident JAR, ako aj jeho oddanosť službe ľudstvu. Tú stelesňoval svojou činnosťou v rôznych oblastiach - od urovnávania konfliktov cez podporu a ochranu ľudských práv, zmierenie, práva detí a ďalších slabých skupín obyvateľstva až po úsilie o pokrok núdznych a nerozvinutých spoločenstiev. VZ OSN ďalej týmto dňom ocenilo Mandelov prínos v boji za demokraciu na medzinárodnej úrovni.

Vyhlásenie VZ OSN o založení Medzinárodného dňa Nelsona Mandelu privítalo aj Ministerstvo zahraničných vecí USA v komuniké zo 16. novembra 2009. V tomto dokumente Spojené štáty ocenili aj jeho prínos k zrušeniu apartheidu a zavedeniu demokracie v JAR, za čo si Mandela spolu s vtedajším prezidentom Frederikom de Klerkom v roku 1993 prevzal Nobelovu cenu za mier.

Kytica ruží Nelsona Mandelu je položená pred portrétom Nelsona Mandelu 8. februára 2018 v Johannesburgu, archívna snímka.
Foto: TASR/AP


VZ OSN v júni 2014 ustanovilo Cenu OSN Nelsona Rolihlahlu Mandelu a schválilo ju v rezolúcii A/69/269. Touto cenou OSN vzdáva poctu osobnostiam, ktoré podporujú ciele a princípy OSN a zároveň pokračujú v dedičstve výnimočných skutkov podľa príkladu Nelsona Mandelu v oblasti zmierenia, spoločenských zmien a transformácie spoločnosti.

OSN túto cenu udeľuje každých päť rokov dvom osobnostiam - mužovi a žene - z rôznych geografických oblastí. Prvýkrát Cenu OSN Nelsona Rolihlahlu Mandelu svetová organizácia udelila v júli 2015 namíbijskej oftalmologičke Helene Ndumeovej a právnikovi, politikovi a bývalému prezidentovi Portugalska (v rokoch 1996-2006) Jorgemu Sampaiovi.