< sekcia Magazín

Odstraňovanie priehrad môže priniesť rozmach života v riekach

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Výstavba priehrad a iných umelých prekážok na tokoch v minulosti premieňala živé rieky na sériu stojacich vôd, ktoré spôsobili stratu populácií rýb a iných sladkovodných živočíchov v celej Európe.

Bratislava 10. decembra (TASR) - Francúzska vláda schválila rozhodnutie odstrániť dve veľké priehrady na rieke Selune v Normandii. Vo Švédsku odstránili od roku 2011 vyše 300 bariér vrátane priehrad. Európske štáty sa začínajú venovať oživeniu riek a podporujú zelené opatrenia. Tvrdí to Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

Aj Slovensko podľa jeho informácií zaradilo do Operačného programu Kvalita životného prostredia opatrenia na odstraňovanie bariér na vodných tokoch. Zároveň sa však stále objavujú plány na nové vodné elektrárne či priehrady. "Rozhodnutie odstraňovať nefunkčné bariéry na slovenských riekach veľmi oceňujeme, bude však dôležité, aby ministerstvo životného prostredia zacielilo opatrenia tam, kde je to najviac potrebné z hľadiska ochrany riečnych ekosystémov. Teda na naše najvzácnejšie, medzinárodne ocenené rieky, ako je napríklad Turiec,” hovorí riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Spôsob odstránenia konkrétnej bariéry by podľa jej slov mal byť nielen technicky realizovateľný, ale mal by byť aj pozitívnym prínosom pre prírodu a obyvateľov. Zároveň je dôležité pripraviť jasný a záväzný harmonogram realizácie. "Nemenej podstatné bude preto zapojenie miestnych komunít a zainteresovaných skupín do plánovania trvalo udržateľného rozvoja v okolí riek,” objasnila Plassmann.

Ako dodala, výstavba priehrad a iných umelých prekážok na tokoch v minulosti premieňala živé rieky na sériu stojacich vôd, spôsobili stratu populácií rýb a iných sladkovodných živočíchov v celej Európe. Odstránenie prekážok podľa nej pomôže tento trend zvrátiť a poskytne nové príležitosti pre rybárov a ľudí žijúcich v blízkosti riek.

Odstránenie bariér na rieke Selune pomôže obnoviť rieku v dĺžke 90 km, čo umožní migráciu rýb a spôsobí obrovský rozmach života v rieke, myslí si Roberto Epple, zakladajúci prezident Európskej riečnej siete. "Demontáž starých priehrad po viac ako 100 rokoch je dôležitým míľnikom z pohľadu postoja Európy k riekam a vodnej energii," dodal.