< sekcia Magazín

Tisíce ľudí skokom do vody upozornili na jej nedostatočnú ochranu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry len 40 percent európskych vôd je v dobrom stave. 

Bratislava 12. júla (TASR) - Tisíce ľudí z 18 európskych krajín skočili v nedeľu (8.7.) v rámci podujatia Big Jump do riek, potokov a jazier. Aktivisti, verejnosť, umelci a športovci symbolickým skokom do vody vyjadrili podporu ochrane vodných plôch a tokov. Podujatie zorganizovala Európska riečna sieť v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF), ktorý vyzval členské štáty Európskej únie, aby posilnili svoje snahy v zlepšovaní stavu vôd.

"Cieľom bolo upozorniť na problematiku európskych vôd a odkázať lídrom, že je potrebné urobiť viac pre ochranu vodných tokov. Voda ovplyvňuje každého z nás a všetko, a sú to ľudia, príroda a ekonomika, ktoré ponesú konečné dôsledky nedostatočnej ochrany vôd," povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) len 40 percent európskych vôd je v dobrom stave. Účastníci Big Jump odkázali štátom EÚ, že je nevyhnutné dodržiavať legislatívu, ku ktorej sa zaviazali a zlepšiť súčasný stav vôd. "Ukázalo sa, že od roku 2000, kedy bola legislatíva prijatá, štáty neprijali potrebné opatrenia na zlepšenie stavu vôd. Takmer polovica vodných tokov na Slovensku nie je v dobrom stave," vysvetlila Plassmann.

Big Jump sa prvýkrát konal v roku 2002, odvtedy sa na ňom zúčastnilo viac ako 200.000 ľudí. V tomto roku bratislavskí účastníci skočili do Karloveského ramena Dunaja, v Trenčíne, Piešťanoch a Liptovskom Mikuláši sa skákalo do Váhu, v Banskej Bystrici ľudia diskutovali o ochrane Hrona.