Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. jún 2023Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Magazín

Ide nám predsa o návrat z mizérie do lepších čias

Foto: NEF Hospodársky klub

Stodvadsiateôsme zhromaždenie a celkove 279. podujatie združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub bolo opäť vo forme videokonferencie.

Bratislava 2. decembra (OTS) - Tak ako v októbri pri prvej tohtoročnej videokonferencii aj v posledný deň novembra boli problémy v prenose kvôli kvalite signálu, alebo iným rušivým momentom. Jednotlivo, alebo skupinovo bolo pripojených 50 až 65 účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky, z Nemecka, z Libanonu, z Ruska a tiež z USA. To bol aj limit z technického hľadiska. Zahraniční členovia neboli pripojení, ale dostanú videozáznam : www.greenpc.sk\download\NEF30112020.mp4 Úvodné slovo predstaviteľa združenia P. Kasalovského je zverejnené aj v priestore titulného baneru www.hospodarskyklub.sk.

Názory členov a pozvaných hostí na vývoj vnútropolitickej situácie a hospodársko-sociálnych pomerov v SR, ako aj hospodársko-sociálnych relácií v Európskej únii a vo svete, to bola prvá hlavná téma. O slovo požiadali viaceré osobnosti. Ich vystúpenia sú na videozázname, ktorý sa nachádza ako link v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk. Prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský hovoril o tom, v akej sme situácii spoločensky, hospodársky, ale aj z hľadiska vzťahov vlády s hospodárskou sférou, a v medzinárodných súradniciach. Ladislav Vaškovič pripravil fakty ako na tom sme, ale aj v porovnaní s inými ekonomikami, čo nás čaká a čo neminie. Príspevok je v heslách dostupný aj v priestore prvého baneru na www.hospodarskyklub.sk. Predseda SOPK Peter Mihók chcel hovoriť, ako v tomto čase-nečase pôsobia organizácie WTO, Svetová komorová federácia, Európska komisia a jej orgány, ale zabránil mu v tom technický problém. Jeho poznámky sú zverejnené na inom mieste. Spolupredseda výboru združenia Ján Gabriel priniesol niekoľko myšlienok, čo vnímame, keď sa obzrieme po svete, mierne do minulosti a mierne do blízkej budúcnosti. Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. mal tradičnú tému, ako je to s našou vzdelanosťou ? František Solár, ktorý pôsobí v tomto čase aj vo Vietname odpovedal na otázku : Ako sa tam rieši všetko, čo súvisí s covid-19, ako funguje hospodárstvo a vôbec vietnamská spoločnosť ? Novinárka z regionálnych novín Piešťanský týždeň Viera Dusíková bola silne prechladnutá a tak zverejňujeme jej prezentáciu na Zlatý biatec za rok 2020. Bonusom je príspevok jej manžela o tom, ako mládež využíva IT, ktorý zverejňujeme v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk. Folkloristka a pedagogička Mária Straková hovorila o vzácnostiach v živote, ale aj o tom, čo robí človeka šťastným. Jej príspevok je zverejnený aj v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk.

V druhej hlavnej časti programu bol hosťom čestný člen združenia a v súčasnosti osobitný predstaviteľ OSN pre Libanon a bývalý minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš. Hovoril o súčasných medzinárodných vzťahoch, o situácii na Blízkom Východe a v Libanone zo záznamu, keďže spojenie s Libanonom bolo technicky nevyhovujúce.
Vystúpenie je na : www.greenpc.sk/download/Meeting_with_Jan_Kubis.mp4.

Účastníci videokonferencie ocenili tretí hlavný bod programu, ktorým bolo zdravotníctvo. Najprv Doc. MUDr. Daniel Pinďák, CSc., prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a Národného onkologického ústavu prezentoval onkologickú chirurgiu, ale aj zdravotníctvo v súčasnosti. Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. hovoril o slovenskom zdravotníctve a jeho potrebách a o neurochirurgii. Tri bodky za témou, ako je to so zdravotníctvom, mal pripravené doc. MUDr. Peter Kleskeň, PhD. Jeho názory však neodzneli kvôli prekročeniu programovaného času, ale sú zverejnené pod titulným banerom na www.hospodarskyklub.sk.

Na záver mal slovo jeden z prvých členov združenia a spolupredseda jeho výboru, ktorý sa v momente zrušenia zákazu zhromažďovania stane novým laureátom Zlatého biatca za rok 2020, pričom ako jeden z mála je vlastníkom ocenenia Prominent ekonomiky Ing. Peter Čatloš, PhD. Na programe boli poučenia a výzvy života súčasníka s pamäťou. Podnet na takúto úvahu dal zakladajúci člen združenia a jeho predstaviteľ P. Kasalovský v auguste viacerým členom. Jeho príspevok je zverejnený aj v priestore titulného baneru na www.hospodarskyklub.sk.

Na pozvánke bola aj takáto téma : Autori vakcín proti Covid-19 o svojich riešeniach a ich predpovede o zdraví obyvateľstva planéty. Tento bod sa odložil na prvé jarné zhromaždenie – videokonferenciu.

Predstaviteľ slovenského tímu zahraničnej spoločnosti, ktorý pracuje na vakcíne proti Covid-19 je v tomto období v zdravotnej nepohode. MMV už rozhodol o mimoriadne udelenej „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2020 za liečebné riešenie Alzheimerovej choroby a za postup pri riešení vakcíny proti Covid-19. Za svoju vedeckú činnosť dostal prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. Zlatý biatec v roku 2009.

Gamaleyove centrum epidemiológie a mikrobiológie v Moskve na čele s jeho riaditeľom akademikom A. L. Gintsburgom, ktoré vyvinulo vakcínu Sputnik V, potrebovalo na komunikáciu s prezentáciou súhlas Ministerstva zdravotníctva Ruskej federácie. Bola navrhnutá v polovici októbra, teda pred šiestimi týždňami. Ani priama podpora prezentácie Sputnika V na zhromaždení bývalým ruským veľvyslancom Alexejom Fedotovom neprelomila „mlčanie“ odboru medzinárodnej spolupráce. Ani ruský minister Michail Muraško, taktiež napriek avízu o zámere združenia z ruského veľvyslanectva a osobitnej žiadosti predstaviteľa združenia P. Kasalovského, sa neunúval odpovedať. V minulosti odpovede od takých ruských osobností ako R. Chazbulatov. V. V. Putin, J. M. Primakov, N. Naročnickaja, S. Lavrov a i. prišli najneskôr do troch týždňov.
A tak predstaviteľ združenia P. Kasalovský pripomenul letnú iniciatívu – výzvu svetovým lídrom od člena združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, laureáta Nobelovej ceny mieru a výnimočnej osobnosti vo svetových sociálnych vzťahoch prof. Muhammada Yunusa, aby spojili vedeckú silu a politickú vôľu v záujme vývoja vakcíny a jej dostupnosti všetkým obyvateľom planéty. Takpovediac skúška z ľudskosti súčasných lídrov skončila neúspešne, ako predpovedal P. Kasalovský.
Ruský prezident V. V. Putin sa obrátil v závere novembra na štáty BRICS s ponukou na spoločnú činnosť : výrobu vakcíny/vakcín. Úspešne. Nepovzniesol sa však nad národný a politbiznis princíp vo veci vakcíny, ktorú práve on oznámil svetu.
Kozmický Sputnik z roku 1957 ostal dodnes pre vekove zrelých z polovice minulého storočia najfantastickejším sputnikom, tak ako Jurij Gagarin a celá plejáda sovietskych kozmonautov sa stali reprezentáciou toho najušľachtilejšieho v dejinách svetovej vedy a ľudstva vôbec.
Čo reprezentuje Sputnik V, alebo, ako je to s Covid-19, ktorý z Ruska neustupuje ...? Alebo platí, že premnohí ruskí lídri v novom tisícročí prijali za svoje móresy svojich západných náprotivňajškov? Takto rozbíjajú ilúzie o slovanskej spriaznenosti s inými národmi a ich činiteľmi, a teda aj so združením. P. Kasalovský dodal : „Asi sme zaspali dobu, dnešné Rusko už akoby prišlo o to, čím bolo normálnym ľuďom blízke v minulosti.“

Partnermi videokonferencie boli Anton Barcík, laureát „Mierovej ceny zo Slovenska“ za rok 2016, po druhýkrát nominovaný na Nobelovú cenu mieru, predseda predstavenstva Považskej cementárne a garant Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, a Poisťovňa Kooperatíva, a.s.

Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie
Založené v roku 1993
www.hospodarskyklub.sk

http://www.hospodarskyklub.sk/?zhromazdenie128


Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.