Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. december 2023Meniny má Ambróz
< sekcia Magazín

Igor Hochel, básnik, literárny kritik a teoretik, má 70 rokov

Igor Hochel Foto: TASR/Martin Baumann

Je autorom básnických zbierok ako napríklad Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie alebo Kôra nežne praská.

Bratislava 13. novembra (TASR) – Literárny kritik a teoretik Igor Hochel je známy aj vďaka svojej prekladateľskej a spisovateľskej činnosti. Je autorom básnických zbierok ako napríklad Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie alebo Kôra nežne praská.

V pondelok 13. novembra sa básnik, publicista a bývalý univerzitný pedagóg, Igor Hochel, dožíva 70 rokov.

Igor Hochel sa narodil 13. novembra 1953 v Bratislave. V rokoch 1972 až 1977 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave odbor slovenský a bulharský jazyk. Medzi rokmi 1978 - 1987 pôsobil s trojročnou prestávkou v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre. Bol tiež lektorom slovenského jazyka na Univerzite sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1982 – 1985). Ďalej pracoval v literárnom časopise Romboid (1987 - 2001), najskôr ako redaktor a istý čas zastával aj pozíciu šéfredaktora.

Pedagogickej činnosti sa venoval na FiF UK v Bratislave, kde externe vyučoval dejiny bulharskej literatúry (1991 – 2004), dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1996 - 2021).

Básnickej a recenzentskej tvorbe sa venuje od polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia. Publikoval napríklad v časopisoch Slovenské pohľady, Romboid, Kultúrny život a Literárny týždenník.

Lyrické verše o hľadaní zmyslu existencie mladého človeka vyšli v jeho knižnom debute Strom pred domom (1979). Témy detstva, domova a intenzívneho prežívania lásky sú charakteristické pre zbierku Svetlá na hladine (1986). Z ďalšej tvorby možno spomenúť básnické zbierky Uprostred je mlčanie (1993), Kôra nežne praská (1997), Utkané z vlasov (2005) alebo Muž na peróne (2017).

Bibliofilsky vydal básnickú skladbu Pátrači v krajine nezvestných (1995), jeho prozaický debut s názvom Muchy (v treťom roku okupácie), pozostávajúci z poviedok vyšiel v roku 2013.

Igor Hochel sa roky venuje aj literárnej kritike. Časť z jeho recenzií a literárnokritických statí vyšla v roku 2003 pod názvom Dotyky, sondy, postoje s podtitulom Výber z recenzií a literárnokritických statí (1981 – 2001). V roku 2005 vydal monografiu Ladislav Ballek: Príbeh ako princíp. Je jedným z autorov publikácii Panoráma slovenskej literatúry III. (2006), ktorá sa zaoberá literárnymi dejinami od roku 1945 po súčasnosť a Dejiny slovenskej literatúry 2 (2009) mapujúcej medzivojnové obdobie, obdobie socializmu a situáciu po roku 1989.

Ako spoluautor sa tiež podpísal aj pod knihu Slovenská literatúra po roku 1989 (2007) o najnovších vývinových trendoch slovenskej literatúry. Z bulharčiny preložil Igor Hochel napríklad diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova a Maxima Asenova.