< sekcia Magazín

Jubilejný ročník Plesu v opere sa opäť venuje inkluzívnemu vzdelávaniu

Historická budova Slovenského národného divadla. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Výťažok z jubilejného ročníka poputuje na rozšírenie programu aj na materské školy.

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ples v opere patrí dlhodobo medzi najväčšie dobročinné podujatia na Slovensku, za uplynulých desať rokov upozornil na rôzne celospoločenské problémy. Jubilejný 20. ročník dobročinného Plesu v opere pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, ktoré za uplynulé dva roky podporil sumou 525.106 eur a umožnil tak vznik rozsiahleho programu pod názvom Kto chýba?. Zásluhou neho dostáva mnoho slovenských škôl, učiteľov, detí a ich rodičov pomocnú ruku pri začleňovaní detí so zdravotným znevýhodnením do bežného vyučovacieho procesu. Výťažok z jubilejného ročníka poputuje na rozšírenie programu aj na materské školy. TASR o tom informovala PR manažérka Šema Satkeová.

Ples v opere je nielen významným spoločenským podujatím, ktoré otvára plesovú sezónu na Slovensku, ale predovšetkým dobročinným podujatím, z ktorého štedré príspevky od vzácnych hostí už jedenásty rok v plnej výške putujú na naplnenie jeho charitatívneho poslania. V minulosti už boli v spolupráci s partnerskými organizáciami použité na podporu Detského kardiocentra, perinatologických centier či na zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny. Podujatie podporilo aj vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Posledné dva roky zameral Ples v opere svoju pozornosť na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere rozdelil celkovo už vyše dva milióny eur. Na uplynulom 19. ročníku darovali hostia doposiaľ najvyššiu sumu, celkovo 270.486 eur.

„Dobročinný Ples v opere každý rok privíta 300 párov významných hostí z oblasti vedy, spoločenského aj hospodárskeho života, medicíny, vzdelávania aj športu. Práve vďaka nim sa podarilo v uplynulých rokoch významne podporiť inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Veľmi ma teší, že hostia vnímajú dobročinný zámer Plesu v opere a umožňujú nám tak realizovať zmysluplné projekty, ktoré majú reálne výsledky,“ hovorí Emília Vášáryová, členka čestného plesového výboru a ambasádorka jeho dobročinného poslania.

V roku 2018 mohol zásluhou výťažku dobročinného Plesu v opere vzniknúť v Nadácii pre deti Slovenska program na podporu inkluzívneho vzdelávania pod názvom Kto chýba? ako reakcia na podhodnotenú situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Program poskytuje prostredníctvom rôznych projektov pomoc školám, ich pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj deťom a ich rodičom. Prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov ponúka Nadácia pre deti Slovenska školám vzdelávanie, supervíziu, konzultácie a finančné granty.

„Úspechom je aj zaradenie projektu Škola inkluzionistov do pedagogicko-organizačných pokynov ministerstva školstva pre školský rok 2019/2020, v ktorých odporúča všetkým školám zapojiť sa do tohto programu na podporu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku,“ približuje Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Významným krokom pre podporu inkluzívneho vzdelávania na slovenských školách je aj otvorenie Centra inkluzívneho vzdelávania (CIV), ktoré mohlo vzniknúť za pomoci dobročinného Plesu v opere. Centrum ponúka školenia a kurzy pre jednotlivcov aj tímy pedagogických a odborných zamestnancov. Na nedostatky v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a akútnu nutnosť zlepšenia situácie v tejto oblasti upozorňuje aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá prevzala záštitu nad programom Kto chýba?.