Quantcast
< sekcia Magazín

Jubilantka Eva Siracká: Som svedok vývoja onkológie na Slovensku

Na snímke prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine Eva Siracká. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Jej meno sa mnohým spája predovšetkým s Ligou proti rakovine, organizáciou, ktorá sa zapisuje do dobrovoľníckeho sektora významnými činmi.

Bratislava 1. mája (TASR) – Lekárka – onkologička a prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine MUDr. Eva Siracká, DrSc. sa v nedeľu 1. mája dožíva životného jubilea 90 rokov.

Jej meno sa mnohým spája predovšetkým s Ligou proti rakovine, organizáciou, ktorá sa zapisuje do dobrovoľníckeho sektora významnými činmi. Eva Siracká bola Svetovou medicínskou asociáciou (World Medical Association) zaradená medzi 65 popredných lekárov z 55 krajín celého sveta. Onkológii sa táto špecialistka na rádioterapiu začala venovať pred pol storočím, keď ešte slovo rakovina nebolo tak frekventované.

Verejno-prospešnú finančnú zbierku Deň narcisov, ktorú v piatok 12. apríla 2013 po celom Slovensku organizuje Liga proti rakovine, umocnil charitatívny Koncert vďaky na Námestí SNP v Bratislave. Na snímke vpravo prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká.
Foto: TASR/Martin Baumann
Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v českom Uherskom Hradišti, od detstva však žije na Slovensku. V jej prípade určite nie je frázou, keď sa povie, že ju rodičia viedli k šetrnosti, ale hlavne k morálke a spravodlivosti. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave sa venovala onkológii v špecializácii rádioterapia ako lekárka v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety. V roku 1964 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1969 získala polročné štipendium na Karolinska Institutet v švédskom Štokholme, kde ju zaujala problematika cievneho zásobovania nádorov a vplyvu kyslíka na ne. Neskôr sa začala venovať klinicky orientovanému výskumu v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied (SAV) až do roku 1991.

Zákerná rakovina so sebou prináša obrovské množstvo problémov, ktoré sa nedajú riešiť iba z prostriedkov štátnej správy a preto na boj proti tejto chorobe má prispievať celá spoločnosť. To bol dôvod, prečo Eva Siracká v roku 1990 založila neziskovú organizáciu Liga proti rakovine, ktorej aktivity v pozícii prezidentky dodnes riadi. Vtedajšie Československo bolo svojho času prvým štátom z bývalého socialistického bloku, ktorý ligu založil. V zahraničí ligu prijali s nadšením a ihneď sa stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie - Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC). Eva Siracká je tiež zakladateľkou Československej spoločnosti pre rádiobiológiu, rádiológiu a fyziku.

Významná slovenská lekárka sa popri mnohých aktivitách zameriava na vzdelávanie verejnosti v oblasti rakovinových ochorení a na pomoc postihnutým pacientom a ich rodinám. Zastupuje Slovensko v medzinárodných inštitúciách ako je UICC (International Union Against Cancer) a ECL (European Association of Cancer Leagues), je členkou viacerých medzinárodných vedeckých komisií, kde zastupuje región strednej a východnej Európy. Publikovala viac ako 100 pôvodných prác v odborných časopisoch.

Na archívnej snímke prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká (vľavo) a výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine SR Eva Kováčová počas tlačovej konferencie Ligy proti rakovine k vyhodnoteniu Dňa narcisov 23. mája 2013 v Bratislave.
Foto: TASR/Štefan Puškáš


V roku 1983 Eve Sirackej udelili Národnú cenu za prácu venovanú rádiologickému výskumu. Z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera si v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii so zameraním na rádioterapiu, ako aj hlavný prínos pri vzniku Ligy proti rakovine SR a jej aktivít. V januári 2006 jej prezident SR Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva odovzdal ďalšie štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy.

"Vzlietli nad priemer a svojou prácou, snahou a schopnosťami prispeli k tomu, že náš život je lepší a hodnotnejší", týmito slovami uviedla riaditeľka agentúry AGAS, ktorá udeľuje ocenenia Krištáľové krídlo, akt odovzdávania ceny začiatkom marca 1998. Medzi laureátmi Krištáľového krídla za rok 1997 bola vtedy aj Eva Siracká, pre ktorú tieto slová platia obzvlášť. V januári 2015 získala za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014 udeľovanú Európskym parlamentom (EP).

So smutnými osudmi a s nevyliečiteľnými prípadmi sa Eva Siracká vyrovnáva fyzickou prácou a aktivitou, lebo tvrdí, že ani desaťročia práce v medicíne ju nenaučili "zvyknúť" si na smrťou končiacich pacientov. Miluje prírodu a zvieratá, s ktorými sa vie aj porozprávať, rada chodí na koncerty najmä obľúbenej barokovej hudby.