< sekcia Magazín

Letná škola Teach for Slovakia pripravuje nových účastníkov programu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Program vyučovania berie ohľad okrem akademických vedomostí aj na rozvoj charakteru žiakov vo vytrvalosti, spolupráci a chuti objavovať.

Bratislava 27. júla (TASR) – Letná škola Teach for Slovakia, ktorá trvá do 31. júla, je súčasťou šesťtýždňovej prípravy nových účastníkov programu s rovnakým názvom. Podujatia sa tento rok zúčastňuje viac ako sto detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried. TASR o tom informovala Veronika Pavlíková Klindová z Teach for Slovakia.

Témou tohtoročnej letnej školy je Budúcnosť sú naše talenty. Program vyučovania preto berie ohľad okrem akademických vedomostí aj na rozvoj charakteru žiakov vo vytrvalosti, spolupráci a chuti objavovať. "Mali sme obavy, keď sa v marci rozšíril vírus na Slovensku a museli sa zavrieť školy. Letná škola je pre nás veľmi dôležitá. Jednak sa tu trénujú účastníci z nášho programu, ktorí v septembri nastupujú do škôl ako učitelia. Na druhej strane je takáto forma letného vyučovania veľkou pomocou pre deti. Môžu si dobrať a upevniť učivo z roka, byť medzi kamarátmi, udržať si denný režim aj počas prázdnin," uviedol riaditeľ Letnej školy Teach for Slovakia Erik Tomasch.

Žiaci sa počas dňa učia štyri predmety, a to matematiku, anglický jazyk, prírodné a humanitné vedy. Po vyučovacích hodinách, ktoré majú klasickú dĺžku 45 minút, majú možnosť stráviť popoludnie na záujmovom krúžku.

Ministerstvo školstva prišlo s návrhom organizovať letné školy celoplošne. "Považujeme za vynikajúce, že ľudia, ktorí riadia tento rezort, chcú vedieť, ako robíme našu letnú školu od roku 2014. Najviac sa spolupráca rozvinula v prípade Štátneho pedagogického ústavu, kde sme po rozhovoroch s pani Miroslavou Hapalovou identifikovali dve formy spolupráce: jednak na metodickej a organizačnej príprave, ponúkli sme k dispozícii naše materiály, hlavne kurikulá predmetov, ktoré vyučujeme na našich letných školách a tiež odbornú pomoc našich zamestnancov, ktorí sú k dispozícii pre konzultácie a účasť v pracovných skupinách," dodal šéfkoordinátor spolupráce s partnerskými školami Teach for Slovakia Roman Veverka.