Quantcast
< sekcia Magazín

Ľudia očakávajú, že život v budúcnosti bude rýchlejší a náročnejší

Ilustračné foto Foto: ESO/Digitized Sky Survey 2. Acknowledgement: Davide De Martin

O tom, že bude potrebné neustále sa prispôsobovať, sú najviac presvedčení starší respondenti vo veku 55 - 65 rokov (62 %).

Bratislava 18. júna (TASR) – Ľudia očakávajú, že život v budúcnosti bude ešte rýchlejší a náročnejší. Preto za najdôležitejšie schopnosti človeka označujú rýchle prispôsobovanie sa zmenám a využívanie technológií (zhodne 49 %). Treťou najčastejšie označovanou možnosťou bola schopnosť presadiť sa medzi ostatnými (40 %). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky realizovaného v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku.

O tom, že bude potrebné neustále sa prispôsobovať, sú najviac presvedčení starší respondenti vo veku 55 - 65 rokov (62 %). Zároveň platí, že so zvyšujúcim sa vzdelaním stúpa aj podiel ľudí, ktorí tomu pripisujú dôležitosť. Vo výraznejšej miere sa k tomu prikláňajú aj podnikatelia (67 %) či dôchodcovia (65 %), oproti napríklad nezamestnaným či študentom (zhodne 45 %).

Z ďalších požiadaviek, ktoré budú na ľudí kladené, tretina respondentov označila schopnosť vedieť sa za každých okolností vynájsť (34 %), mať blízkych ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť (32 %) a mať dobrú prácu (32 %).

Vynaliezavosť relatívne najzriedkavejšie označovali starší ľudia vo veku 45 - 65 rokov. Naopak, najčastejšie ju volili študenti, z ktorých ju označila takmer polovica (49 %).

Zuzana Zimenová z tímu kampane to vysvetľuje tým, že mladšia a staršia generácia si pod flexibilitou očividne predstavujú niečo iné. „Starší ľudia viac hovoria o prispôsobovaní sa, teda o potrebe meniť seba pod vplyvom meniacich sa okolností a podmienok. Mladšia generácia je sebavedomejšia a prikláňa sa k vynaliezavosti, teda skôr k prispôsobovaniu okolia svojim potrebám a požiadavkám,“ uviedla.

Agentúra TNS Slovakia uskutočnila v dňoch 22. 4. – 5. 5. 2015 reprezentatívny prieskum verejnej mienky online metódou. Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia, veku (18 – 65 rokov), vzdelania, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.