< sekcia Magazín

UNIKÁTNE FOTO: Ako sa oslavoval Medzinárodný deň žien v minulosti?

V bratislavských Závodoch k Medzinárodnému dňu žien, kde tvoria ženy takmer 3/4 osadenstva, venujú stranícka a odborárska organizácia ako aj vedenie podniku sústavne vedenie podniku starostlivosť svojim pracovníčkam. Významne k tomu prispeje v tomto roku aj budovaná materská škola kapacitou 35 a jasle s kapacitou 30 detí. Pri príležitosti MDŽ zorganizovali komunisti, odborári a vedúci pracovníci milé slávnosti na jednotlivých pracoviskách, kde svojim spolupracovníčkam zablahoželali a podarovali im kvietky. Majster oddelenia predpriadla krídlovky Peter Slávik /zľava/ spolu so zástupcom prevádzky Michalom Ťažkým blahoželajú Kataríne Talabovej, Eve Káclovej, Betke Pavlíkovej a Márii Mojeckej. (8.3.1978) Foto: TASR archív

Vďaka portálu Vtedy.sk prinášame unikátne dobové fotografie z archívu TASR s originálnymi popiskami.

Bratislava 8. marec (TASR/Teraz.sk) - Korene MDŽ siahajú do rokov 1857 a 1911, keď robotníčky v textilných závodoch v New Yorku protestovali proti zlým pracovným podmienkam. MDŽ má byť dňom, počas ktorého sa oceňujú výsledky žien v politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Dňom, keď sa oslavuje minulosť, prítomnosť i budúcnosť ženskej časti populácie na svete. OSN pozdvihla tento deň na oficiálny sviatok v roku 1977.

Starostlivosť o pracujúce ženy v Závodoch, v Bratislave (17. 5. 1981)

V Závodoch, v Bratislave pracuje 70 percent žien. Starostlivosť o pracujúce ženy je tu preto náročnejšia. Len za posledné dva roky odovzdali do užívania novovybudovanú materskú školu pre 50 detí a nový Domov mládeže s kapacitou 420 miest. V rámci akcie za pomoci národného výboru Bratislava II na Tomášikovej ulici odovzdajú ešte v tomto roku závodné jasle s kapacitou 45 miest, z čoho 30 miest bude pre zamestnancov MDŽ. Zľava Gabriela Urbanová, Eva Vargová a Zita Szabová v novom Domove mládeže ZMDŽ, ktorý dostali do užívania v minulom roku.
Foto: TASR archív


Prvý tajomník ÚV KSS Jozef Lenárt s účastníčkami osláv MDŽ na Bratislavskom hrade (4. 3. 1981)

Na Slovensku vyvrcholili oslavy najväčšieho sviatku žien dnes predpoludním stretnutím delegácie žien z celého Slovenska s najvyššími predstaviteľmi straníckych a štátnych orgánov SSR na Bratislavskom hrade. Vyše 100-člennú delegáciu žien z celého Slovenska viedla členka Predsedníctva ÚV KSS, predsedníčka ÚV SZŽ Elena Litvajová. Boli v nej zaslúžilé členky Komunistickej strany, najlepšie pracovníčky zo závodov, JRD, inštitúcií, členky BSP, novátorky, zlepšovateľky a funkcionárky spoločenských organizácií. V mene ústredných straníckych a štátnych orgánov a ÚV NF SSR blahoželal delegátkam - a ich prostredníctvom ženám na Celom Slovensku - k MDŽ člen Predsedníctva ÚV KSČ, predseda vlády SSR Peter Colotka, ktorý im súčasne poďakoval za statočnú prácu, občiansky vklad a všestranný prínos k realizácii úloh XV.zjazdu KSČ a šiestej päťročnice. Za úprimné slová blahoželania a ocenenia poďakovala členka Predsedníctva ÚV KSS, predsedníčka ÚV SZŽ Elena Litvajová. Členovi Predsedníctva ÚV KSČ, prvému tajomníkovi ÚV KSS Jozefovi Lenártovi odovzdala potom hlásenie o splnených záväzkoch za uplynulý rok a o záväzkoch prijatých na tento rok. Ženy na Slovensku odpracovali vlani namiesto okolo troch miliónov brigádnických hodín vyše tri a pol milióna hodín a utvorili v nich dielo v hodnote do 37 miliónov korún. V tomto roku si predsavzali odpracovať tiež približne tri milióny brigádnických, hodín. Stretnutie pokračovalo srdečnou besedou. J. Lenárt v rozhovore s účastníčkami prijatia.
Foto: TASR archív


Oslava MDŽ pre pracovníčky podniku Figaro (6.3.1972)

Takmer 80 % osadenstva Figara v Bratislave - podniku, ktorý je známy výrobkami z čokolády - tvoria ženy. Za vyznamenanie v hnutí Každý po socialisticky, za putovnú štandardu generálneho riaditeľa udeľovanú najlepšiemu zo 14 podnikov VHJ - za to všetko vďačia predovšetkým ženám, ktoré pracujú v brigádach socialistickej práce. Im patrila tiež pozornosť na dnešnej oslave pri príležitosti MDŽ.
Foto: TASR archívManifestácia k 50. výročiu MDŽ v Bratislave (8.3.1960)

Manifestácia k 50. výročiu MDŽ v Bratislave. V deň 50. výročia Medzinárodného dňa žien, v utorok 8. marca, usporiadal Ústredný Krajský a Mestský výbor SNP spoločne s Výborom žien na Slovensku v PKO v Bratislave slávnostnú manifestáciu, na ktorej vzdali pracujúci hlavného mesta hold mierovej budovateľskej práci žien. Na manifestácii sa zúčastnili predstavitelia nášho politického a kultúrneho života, členovia konzulárneho zboru v Bratislave, ženy vyznamenané pri príležitosti MDŽ a mnohodetné matky. Účastníčky manifestácie srdečne privítali 4-člennú delegáciu žien z NDR, Talianska a Švajčiarska, ktoré prišli na oslavy 50. výročia MDŽ.
Foto: TASR archív


Manifestácia bratislavských pracujúcich k MDŽ (8.3.1956)

Svoju solidaritu s pokrokovými ženami celého sveta dokumentovali pracujúci Bratislavy na veľkej manifestácii, ktorú pri príležitosti MDŽ vo štvrtok 8. marca usporiadal v Parku kultúry a oddychu Ústredný, Krajský a Mestský výbor Slovenského národného frontu spolu s Výborom československých žien na Slovensku. Estrádnu halu zaplnili stovky žien z bratislavských závodov, podnikov a úradov, ženy z domácností a mládež. Na slávnostnej tribúne zaujali miesto členovia byra ÚV KSS Vojtech Daubner a Pavol Dávid, kandidát byra ÚV KSS Štefan Šebesta, predseda Slovenskej národnej rady František Kubač a členovia predsedníctva, tajomníci ÚV KSS Jozef Kríž a Augustín Michalička, prvý podpredseda Sboru povereníkov Michal Chudík a povereníci dr.h.c. Alexander Horák, Miloš Hrušovský, Ján Marcelly, tajomníčka ústredného výboru Slovenského národného frontu Emília Janečková - Murínová a zástupcovia všetkých zložiek NF, predsedníčka Výboru československých žien na Slovensku Irena Ďurišová a členky predsedníctva, zástupcovia konzulárneho zboru, zástupcovia Krajského a Mestského výboru KSS, Krajského a Ústredného národného výboru. Na manifestácii boli prítomné vzorné pracovníčky vyznamenané k Medzinárodnému dňu žien a zahraničné delegátky z Albánska, Rumunska a Talianska.
Foto: TASR archívSlávnostný večer k MDŽ v Bratislave (7.3.1956)

V predvečer najväčšieho sviatku pokrokových žien na celom svete v stredu 7. marca sa zišli občania, ženy, matky i mládež hlavného mesta Slovenska Bratislavy na slávnostný večer, ktorý usporiadal v kine Hviezda ústredný výbor Slovenského národného frontu s Výborom československých žien na Slovensku. Pútače, oznamujúce bratislavskému obecenstvu premiéru slovenského filmu Žena z vrchov.
Foto: TASR archív


Delegácia maďarských žien na oslavách MDŽ v Šahách (6.3.1955)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zavítala v sobotu 5. marca do Šiah 16-členná delegácia maďarských žien, ktorú vedie vedúca odboru Ministerstva zdravotníctva Maďarskej ľudovej republiky, nositeľka Radu práce Kára Simonné. Časť darov, ktoré odovzdali ženy okresu Šahy delegácii maďarských žien.
Foto: TASR archív


Pozdravy k 8. marcu (5.3. 1954)

Príchodom prebúdzajúceho sa nového života, s príchodom prvých jarných dní slávia ženy našej vlasti i celého mierumilovného sveta každoročne 8. marca svoj veľký sviatok - Medzinárodný den žien. Pracujúce ženy Závodu 8. marca v Bratislave pozdravujú tento svoj sviatok zvýšeným pracovným úsilím. Pracovníčky závodu vyvinuli osobitné úsilie pri plnení úloh na odstránení nedostatočného zásobovania niektorými tovarmi. Žofiu Bakošovú vidíme pri balení štopkačiek, ktorých bolo v minulosti nedostatok. Je matkou 3 detí. Vie, že svojou prácou najlepšie oslávi 8. marec, a tak najlepšie prispeje k zachovaniu mieru.
Foto: TASR archív