< sekcia Magazín

Mobilný telefón a internet používajú deti už od štyroch rokov

Foto: Orange

Až 33% detí chatuje s cudzími ľuďmi, čo môže viesť k priamemu ohrozeniu dieťaťa.

Bratislava, 23. februára (TERAZ.sk) – Viete ako moderné technológie vplývajú na naše deti? Orange štartuje svoju najnovšiu iniciatívu na podporu bezpečného používania komunikačných technológií deťmi a mladými ľuďmi pod názvom e-deti. Ambasádorom celej kampane sa stal známy tanečník, ktorý vychováva nové tanečné hviezdy Laci Strike.

V dnešnej dobe je veľmi dôležité chrániť deti a robiť osvetu pri používaní moderných technológií. Doba a technológie napredujú míľovými krokmi a s nimi prichádza aj čoraz viac nástrah, ktoré na deti číhajú, či už prostredníctvom internetu, televízie alebo cez mobilné telefóný.

Podľa prieskumu, ktorý Orange urobil, mobilný telefón a internet používajú deti už od 4 rokov. Tieto komunikačné prostriedky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou takmer pre dve tretiny detí vo veku 9-11 rokov a takmer všetkých starších detí do 15 rokov.

Až 33% detí chatuje s cudzími ľuďmi, čo môže viesť k priamemu ohrozeniu dieťaťa. „V súčasnosti sme svedkami nových druhov závislostí medzi mladými ľuďmi a deťmi a jednou, ktorá im hrozí, je aj závislosť od internetu či mobilného telefónu. Rovnako pribúdajú aj nové hrozby, ako je napríklad kyberšikana,” uvádza Mária Šimčáková Tóthová, renomovaná detská psychologička, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje aj v spolupráci s Orangeom.

Zažiť na vlastnej koži nástrahy internetu a elektronických komunikácií môžu od 20. februára všetci záujemcovia, ktorí navštívia interaktívnu výstavu Internetove-deti v priestoroch OC Central na Trnavskom mýte v Bratislave.

Vzdelávacie aktivity priamo v školách a nové učebné pomôcky


V rámci aktuálnej kampane e-deti prichádzajú na trh nové učebné materiály. Odborníci pripravili príručku pre učiteľov aj rodičov, ktorú verejne spolu s kampaňou pokrstil aj Laci Strike, ambasádor kampane e-deti. Od februára vzniká aj nová webová stránka www.e-deti.sk, kde nájdu rady a odpovede všetci, dospelí aj deti, ktorí chcú zistiť viac o rizikách, ale aj príležitostiach moderných technológií. Orange pripravil aj ďalšie aktivity, ktoré bude predstavovať postupne počas celého roka.

Osvetová kampaň po celom Slovensku


Tohtoročné osvetové aktivity Orangeu na podporu bezpečného používania komunikačných technológií bude sprevádzať aj pestrá celoslovenská kampaň. V médiách, na uliciach i na svojich predajných miestach bude Orange poukazovať na súvisiace hrozby. S cieľom efektívne osloviť jednotlivé cieľové skupiny sa každej bude prihovárať vlastným jazykom.
Foto: Orange

Hlavné zistenia najnovšieho reprezentatívneho prieskumu:


- deti trávia na internete čoraz viac času
Podľa Márie Tóthovej Šimčákovej, dieťa vo veku 8-11 rokov by malo stráviť denne na internete v priemere 1,5 hodiny a vo veku 12-15 rokov maximálne 2,5 hodiny. Realita je však odlišná a čas strávený na internete je v skutočnosti až dvojnásobkom odporúčaného času. „Vo svojej každodennej praxi môžem pozorovať rýchly nárast internetových zručností detí