< sekcia Magazín

Most Márie Valérie pred 20 rokmi opäť spojil Štúrovo s Ostrihomom

Na archívnej snímke Most Márie Valérie medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom. Foto: Teraz.sk

Podľa dobových dokumentov ľudia už v roku 1215 cez Dunaj prechádzali práve na tomto mieste.

Štúrovo/Bratislava 11. októbra (TASR) – Už pred dvadsiatimi rokmi obyvatelia či návštevníci Štúrova a Ostrihomu mali možnosť si vyskúšať otvorenú schengenskú hranicu. Vo chvíli, keď 11. októbra 2001 slávnostne otvorili obnovený most Márie Valérie spájajúci obe mestá na protiľahlých brehoch Dunaja, dalo sa po ňom prechádzať voľne, bez vtedy obvyklých pasových kontrol. Mnohí ľudia žiadali o pečiatky do svojich pasov dobrovoľne – ako pamiatku na slávnostný okamih, keď sa most zničený po oboch svetových vojnách, dočkal novej podoby. V pondelok 11. októbra od tejto udalosti uplynulo 20 rokov.

Podľa dobových dokumentov ľudia už v roku 1215 cez Dunaj prechádzali práve na tomto mieste. Prvý most tu postavili v roku 1762. Obchodovanie bolo veľmi čulé a most už nevyhovoval kapacitne, vznikali tiež obavy z jeho preťaženia.

Cisár František Jozef dal v roku 1893 postaviť nový, spoľahlivý, železobetónový most medzi Ostrihomom a Parkanom (dnešné Štúrovo). Dokončený bol 22. augusta 1895 a 28. septembra toho istého roku ho aj sprístupnili verejnosti. S povolením kráľa most pomenovali po princeznej Márii Valérii, dcére Františka Jozefa. Takmer štvrťstoročie slúžil ľuďom na obidvoch stranách európskeho veľtoku.

V bojoch po prvej svetovej vojne bol most ťažko poškodený a parkanská československá miestna stráž ho 26. júla 1919 vyhodila do povetria. V roku 1922 sa začalo s jeho obnovou. Rekonštrukčné práce dokončili v roku 1927 a tým sa obnovila aj premávka povozov a automobilov na moste.
Pamätná tabuľa na Moste Márie Valérie medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom.
Foto: Teraz.sk

Počas druhej svetovej vojny bol Most Márie Valérie opäť terčom náletov, ale zostal neporušený. Ustupujúca nemecká armáda ho na Vianoce roku 1944 vyhodila do vzduchu. Odvtedy dva brehy Dunaja nespájal žiadny most.

Po Novembri ´89 sa oživila myšlienka postaviť most znovu. Projekt sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR Mikuláša Dzurindu z roku 1998. Podmienky rekonštrukcie následne upravila zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorú podpísali premiéri oboch krajín 16. septembra 1999.

Práce na dostavbe mosta s plánovanými nákladmi 11,7 milióna eur sa začali 17. októbra 2000. Slovenskej aj maďarskej strane prispela Európske únia po päť miliónov eur z fondov PHARE.

Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti premiérov oboch krajín, Mikuláša Dzurindu (Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDKÚ) a Viktora Orbána (FIDESZ), ako aj komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.
Most Márie Valérie medzi slovenským Štúrovom a maďarským Ostrihomom.
Foto: Teraz.sk

Slovenský premiér konštatoval, že ruiny zničeného mosta desaťročia symbolizovali stav slovensko-maďarských vzťahov. Nová podoba zrekonštruovaného mosta by mohla symbolizovať nové pevné vzťahy Slovákov a Maďarov. "Aj po tomto moste vedie cesta do Európy," zdôraznil Dzurinda.

Slávnostný akt prestrihnutia pásky uprostred 509 metrov dlhého obnoveného mosta, ktorý opäť spojil brehy Dunaja po 57 rokoch, sledovali z brehov desiatky tisícov obyvateľov a návštevníkov Štúrova a Ostrihomu. Mnohí z nich po prestrihnutí pásky využili možnosť poprechádzať sa za slnečného počasia po moste aj v oboch opätovne spojených mestách. Obrovský nápor peších trval až do 18.00 hodiny, kedy už na most začali púšťať aj autá. Udalosť sprevádzali oslavy spojené s kultúrnym programom, ktorý trval až do nedele 14. októbra.