Quantcast
< sekcia Magazín

Na lupus po 50 rokoch existuje liečba

Pre pacientov so systémovým lupusom nebol za posledných päťdesiat rokov vyvinutý a schválený žiadny nový liek, ktorý by im pomohol účinnejšie bojovať s týmto vážnym ochorením.

Bratislava 10. mája (TERAZ.sk) - Pre pacientov so systémovým lupusom nebol za posledných päťdesiat rokov vyvinutý a schválený žiadny nový liek, ktorý by im pomohol účinnejšie bojovať s týmto vážnym ochorením. Mnohí pacienti na existujúcu štandardnú liečbu nereagujú alebo pociťujú jej závažné nežiaduce účinky. Pri príležitosti Svetového dňa lupusu – 10. mája 2012 - sa však otvárajú nové možnosti – na Slovensku je dostupný prvý liek, ktorý bol osobitne vyvinutý a schválený pre liečbu pacientov so systémovým lupusom. Táto nová liečba dokáže s lupusom bojovať cielene, bez vážnych nežiaducich účinkov a po pol storočí konečne prináša dlho očakávaný pokrok.

Systémový lupus erythematosus je závažné a vysiľujúce chronické autoimunitné ochorenie, ktoré väčšinou postihuje ľudí v ich najlepších rokoch. Až 9 z 10 pacientov sú ženy a lupus sa u nich najčastejšie objaví vo veku 15 - 44 rokov. Celosvetovo trpí lupusom 5 miliónov ľudí, v Európe asi 500 000. Na každých 100 000 obyvateľov pripadá asi 20-50 prípadov ochorenia.

Pri systémovom lupuse začne imunitný systém útočiť proti vlastným zdravým tkanivám a orgánom, spôsobuje v nich zápal, bolesť a ničí ich. Môže spôsobiť vážne komplikácie až úplné zlyhanie životne dôležitých orgánov. Prejavy lupusu sa môžu s vývojom ochorenia meniť, veľmi často sa obdobia vzplanutí ochorenia striedajú s obdobiami, kedy je ochorenie menej aktívne (tzv. remisia). Vysoká aktivita ochorenia však môže viesť k život ohrozujúcemu poškodeniu vnútorných orgánov, preto hlavným cieľom liečby je kontrolovať ju, zachovávať obdobia remisie čo najdlhšie a znížiť tak riziko vzniku komplikácií. Mnohí pacienti s lupusom však napriek štandardnej liečbe nepociťujú úľavu, trpia nepredvídateľnými vzplanutiami aktivity a prejavov ochorenia, ktoré ochromujú ich každodenný život a bránia im aj v tých najjednoduchších činnostiach. Ďalší zase trpia natoľko závažnými nežiaducimi účinkami štandardnej liečby, že ohrozuje ich zdravie a pacienti ich podľa vlastných slov znášajú takmer rovnako zle, ako samotné ochorenie. Lekári i pacienti preto už dlho očakávali nový liek, ktorý by dokázal kontrolovať aktivitu ochorenia bez závažných nežiaducich účinkov.

Medzi lieky, ktoré tvoria štandardnú liečbu systémového lupusu, patria kortikosteroidy, antimalariká, pri závažnejších formách aj imunosupresívne lieky a cytostiká. Najnovšou možnosťou liečby systémového lupusu , ktorá je dostupná už aj pre pacientov na Slovensku, je cielená biologická liečba. Pôsobí na špecifickú bielkovinu, ktorá cirkuluje v krvi pacientov so systémovým lupusom. Táto bielkovina zohráva dôležitú úlohu pri vzniku a vývoji tohto ochorenia.

Nová cielená biologická liečba je schválená ako prídavná liečba pre dospelých pacientov, ktorých ochorenie je aktívne, majú pozitívne autoprotilátky a ktorí sa nachádzajú v štádiu vysokej aktivity napriek tomu, že užívajú „svoje“ lieky na lupus. Pridaním nového lieku k štandardnej liečbe je možné u vhodných pacientov dosiahnuť lepšiu kontrolu ochorenia, zabrániť rozvoju relapsov (vzplanutí ochorenia), predĺžiť obdobia remisie a u niektorých pacientov dokonca aj znížiť dávku súčasne podávaných liekov. Navyše túto novú cielenú liečbu pacienti veľmi dobre znášajú. Najčastejšími nežiaducimi účinkami, ktoré sa vyskytli, boli nevoľnosť, hnačka a zvýšená teplota. Prínos lieku a jeho bezpečnosť potvrdila aj vôbec najrozsiahlejšia klinická štúdia, aká sa kedy u pacientov s lupusom uskutočnila.

O vhodnosti cielenej biologickej liečby pre konkrétneho pacienta rozhoduje reumatológ na vybranom pracovisku - v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, na V. internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a na II. Internej klinike FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici - a podaniu lieku ešte predchádza schválenie revíznym lekárom poisťovne pacienta.

Všetky informácie o lupuse, zaujímavosti, ako aj užitočné rady pre pacientov a ich blízkych sú dostupné na web stránke www.systemovylupus.sk a www.zivotslupusom.sk. Na oboch stránkach nájdete aj poradňu odborného lekára