Quantcast
< sekcia Magazín

Viete, aké práva majú pacienti v rámci EÚ?

Ilustračné foto. Foto: TASR/S. Písecký

Posilnenie práv pacientov sa stane efektívnym len vtedy, ak budú spolupracovať všetci hráči v oblasti zdravotníckej starostlivosti v každej krajine EÚ.

Brusel/Rím 18. apríla (TASR) - Poukázať najmä na práva pacientov v Európskej únii (EÚ) je cieľom Európskeho dňa práv pacientov. S podporou Európskeho parlamentu (EP) a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) bol v roku 2002 vyhlásený s tým, že sa bude pripomínať 18. apríla. V roku 2017 sa v Bruseli uskutoční 11. ročník tohto dňa s mottom: Chronická bolesť: od európskej politickej agendy ku kultúre EÚ.

Ak sa budú dodržiavať garantované práva pacientov, bude možné hovoriť, že človek je v strede pozornosti zdravotníctva. Posilnenie práv pacientov sa stane efektívnym len vtedy, ak budú spolupracovať všetci hráči v oblasti zdravotníckej starostlivosti v každej krajine EÚ.

S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií - Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl za oficiálny Európsky deň práv pacientov. ACN od začiatku verila, že 18. apríl sa bude vo všetkých členských štátoch EÚ sláviť spoločne, aby sa podporilo dodržiavanie práv pacientov. Tento deň dáva občanom príležitosť, aby sa viac dozvedeli o svojich právach.

Európska charta práv pacientov má preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty.

Medzi práva pacienta patrí napríklad právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti i právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby a ďalšie. O charte rokovali aj účastníci konferencie "Pacient budúcnosti", ktorá sa konala v novembri 2002 v Bruseli.

Občania Slovenska majú svoje práva ako pacienti zakotvené v Charte práv pacientov v Slovenskej republike. Prijala ju vláda SR 11. apríla 2001. Už v preambule sa uznáva, že zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt. Nasleduje definícia zdravia tak, ako ju chápe Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej "zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia". Charta práv pacientov v Slovenskej republike sa skladá z Preambuly a 10 článkov.

AOPP: Pacienti vedia o svojich právach málo,kompetentní ich nie vždy dodržiavajúPráva pacienta mnohí v praxi nie vždy dodržiavajú, zväčša zostávajú v teoretickej rovine. Často sú porušované tým, že kompetentní nezrozumiteľne informujú o zdravotnom stave alebo liečebnom postupe. Tí nie vždy dodržiavajú aj právo na sprevádzanie dieťaťa počas hospitalizácie. Upozorňuje na to Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP).

Mnoho Slovákov nevie, aké má pacientske práva, tvrdí Asociácia. "A ak nie je medicínsky vzdelaný a právnikom zároveň, sám má len veľmi obmedzené možnosti, ako ich vymôcť," povedala šéfka AOPP Mária Lévyová pri príležitosti dnešného Európskeho dňa práv pacientov.

O ich lepšej vymožiteľnosti chce AOPP v najbližších dňoch hovoriť aj s prezidentom SR Andrejom Kiskom. S porušovaním práva sa Asociácia stretáva najmä v rámci poradenských aktivít.

Jednotlivé práva, možnosť podávania sťažností či náhradu škody podrobne rozoberá takzvaná Charta práv pacienta, vládou bola prijatá v roku 2001. Venuje sa napríklad právu na výber a zmenu lekára zdravotníckeho zariadenia, či na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie. Rieši aj neoprávnené vyberanie poplatkov. Jej celé znenie možno nájsť aj na webe AOPP.

Neúplne sa dodržiava aj Charta práv hospitalizovaných detí, upozorňuje Asociácia. "Vidíme tu problém najmä v možnosti blízkych byť s dieťaťom počas hospitalizácie," vysvetlila Lévyová. Vyzvala zodpovedných, aby na to dbali. V tejto veci by si vedela predstaviť aj zmenu, ktorá by robila takúto možnosť ešte dostupnejšou.

Lévyová totiž vysvetlila, že Charta práv pacienta hovorí o tom, že pre hospitalizáciu detí nad šesť rokov za sprievodu rodičov treba nielen odporúčanie ošetrujúceho, no navyše aj revízneho lekára. "Toto je potrebné zmeniť, dieťa potrebuje v nemocnici blízkeho človeka, či má štyri, alebo desať rokov," povedala šéfka AOPP.

AOPP sa venuje ochrane práv pacientov od roku 2001. Ich záujmy zastupuje na pôde ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy. Pacientom poskytuje aj priamo poradenstvo, organizuje vzdelávacie aktivity.