< sekcia Magazín

Nestlé chce pomôcť, aby obaly nekončili na skládkach a v oceánoch

Foto: Nestlé

Najväčší výrobca a distribútor potravín na Slovensku, spoločnosť Nestlé, chce vo svojej výrobe do roku 2025 zaviesť používanie výlučne recyklovateľných alebo opakovane použiteľných obalov.

Bratislava 21. júna (OTS) - Spoločnosť Nestlé dlhodobo vníma globálny environmentálny problém rastúceho objemu plastového odpadu, ktorý končí na skládkach, ale aj v riekach a oceánoch. Inovuje preto svoje výrobné procesy a obchodné modely, aby tvorbe plastového odpadu predchádzala alebo ju obmedzila. Na Slovensku Nestlé zaznamenalo prvé výsledky už v roku 2013, odkedy žiadny odpad z výroby nekončí na skládkach a je buď recyklovaný (90 %) alebo energeticky zužitkovaný (10 %). V rámci spolupráce so spoločnosťou ENVI – PAK, s ktorou sa podieľa na budovaní lokálneho systému triedenia a recyklácie, spoločnosť Nestlé na Slovensku prispela len v roku 2017 k zníženiu emisií CO2 o 1 327 ton.

Spoločnosť v tejto oblasti prijíma aj ďalšie opatrenia. Okrem prechodu na 100 % recyklovateľné alebo znovu použiteľné obaly chce do roku 2025 dosiahnuť v Európe 90 % zber svojich PET fliaš a súčasne zmeniť ich zloženie, aby obsahovali 25 % recyklovanej suroviny.

Plastový odpad patrí k najzávažnejším environmentálnym problémom týkajúcim sa celého sveta. Chceme nájsť riešenie na zabezpečenie zníženia objemu odpadu, jeho opakované použitie a recykláciu. Našou ambíciou je do roku 2025 vo výrobe dosiahnuť 100 % recyklovateľných a opätovne použiteľných obalov,“ hovorí Mark Schneider, generálny riaditeľ Nestlé S.A.

Nestlé sa celosvetovo zameriava na 3 kľúčové oblasti: elimináciu nerecyklovateľných plastov, podporu používania lepšie recyklovateľných plastov a elimináciu alebo zníženie používania kombinovaných obalových materiálov.
Foto: Nestlé

Spoločnosť Nestlé si plne uvedomuje potrebu rozvoja obehového hospodárstva, a preto chce:
• zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní dobre fungujúcich systémov zberu, triedenia a recyklácie vo všetkých krajinách, v ktorých Nestlé podniká;
• spolupracovať s obchodnými partnermi a profesijnými organizáciami na vývoji obalových riešení redukujúcich používanie plastov, uľahčujúcich recykláciu a rozvíjajúcich nové spôsoby eliminácie plastového odpadu;
• uvádzať na plastových obaloch informácie o recyklácii, aby s nimi mohli spotrebitelia správne nakladať;
• zvyšovať podiel recyklovaných plastov vo svojich obaloch, vrátane ich 25 % podielu v PET fľašiach v Európe do roku 2025, a tým podporiť trh s recyklovanými plastmi.