< sekcia Magazín

Občianske iniciatívy nesúhlasili s prácou médií

Na snímke z 21. novembra 1989 Václavské námestie v Prahe zaplnené 200-tisícovým davom demonštrantov. Foto: TASR/AP

Otvorenú kritiku režimu chceli vyjadriť v dialógoch a diskusiách s predstaviteľmi štátu a komunistickej strany.

Bratislava 10. novembra (TASR) – Oficiálne masovokomunikačné prostriedky v Československej socialistickej republike ani týždeň po zásahu Zboru národnej bezpečnosti proti demonštrujúcim 17. novembra 1989 v Prahe neinformovali verejnosť dostatočne. Na námestiach v celej republike sa denne stretávali desaťtisíce ľudí, kde sa dozvedali informácie, ktoré v médiách chýbali. Zdrojom boli tiež letáky či zahraničné médiá, informácie na námestiach a z letákov.

Študentské hnutie a občianske iniciatívy si uvedomovali dôležitosť médií počas revolučných dní a žiadali priestor v éteri pre svojich zástupcov. Otvorenú kritiku režimu chceli vyjadriť v dialógoch a diskusiách s predstaviteľmi štátu a komunistickej strany.

Občianske fórum medzi ľudí rozposlalo 24. novembra 1989 nový leták. "Zásadne nesúhlasíme so spôsobom, akým niektoré oficiálne informačné prostriedky, predovšetkým Československá televízia, informujú proti vôli absolútnej väčšiny svojich pracovníkov o posledných masových vystúpeniach občanov v Prahe a ďalších mestách našej republiky," písalo sa v letáku.

Na snímke je leták, na ktorom Občanské fórum vyjadruje nesúhlas s tým, ako médiá informujú o udalostiach po 17. novembri 1989.
Foto: Reprofoto TASR


Občianske fórum v ňom zdôrazňovalo, že dovtedy nebola splnená žiadna z jeho požiadaviek napriek tomu, že podpora zo strany obyvateľstva stále narastá. Opakovane preto v letáku uvádzali štyri základné požiadavky tejto iniciatívy. Žiadali okamžité odstúpenie z vedenia strany a štátu tých, ktorí sú bezprostredne spojení s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968, ako aj so zásahom proti pokojným demonštráciám študentov v Prahe. Rovnako požadovali vytvorenie vyšetrovacej komisie udalostí zo 17. novembra.

"Aby boli prepustení všetci väzni svedomia (politickí väzni pozn. TASR) vrátane tých, ktorí boli zadržaní v súvislosti s poslednými manifestáciami. Aby bola bezodkladne rešpektovaná sloboda tlače a informácií..." uvádzali body tri a štyri spomínaného letáku.

Vedenie Občianskeho fóra dodalo, že jedine splnenie týchto požiadaviek otvorí národom cestu k skutočnému demokratickému usporiadaniu štátu. Konštatovali, že generálny štrajk vyhlásený na 27. novembra 1989 bude jednoznačným signálom podpory týchto požiadaviek.

Zhodou okolností práve 24. novembra večer odstúpili Miloš Jakeš a celé vedenie komunistov. Zástupcovia VPN i študentov mali v ten istý deň večer možnosť prvý raz verejne vystúpiť v živej televíznej diskusii v rámci Štúdia dialóg.