< sekcia Magazín

Ochrana zdrojov vody je pre HEINEKEN Slovensko kľúčovým pilierom

Ochrana zdrojov vody je pre HEINEKEN Slovensko kľúčovým pilierom Foto: Heineken Slovensko

Voda je neoddeliteľnou súčasťou všetkých z nás. Vo vode sa zrodil život a bez nej by nemohli existovať ľudia, živočíchy a rastliny.

Bratislava 5. augusta (OTS) - Bez vody by sa nerozvíjala spoločnosť, poľnohospodárstvo ani priemysel. Jej svetová spotreba však čoraz viac narastá a jej zdroje na Zemi sa začínajú obmedzovať a zmenšovať. Je dôležité sa naučiť hospodárnejšie využívať jej zdroje a chrániť ich pred plytvaním a súbežne hľadať spôsoby, ako odvádzať a čistiť odpadové vody, ktorých kvalita sa ľudským zásahom znižuje.

Každá kvapka sa počíta
Voda je jednou zo základných surovín pri výrobe piva, tvorí až 95 % jeho obsahu a je prítomná takmer v každom kroku jeho výroby. Preto si Pivovar Hurbanovo zvolil ochranu vodných zdrojov ako jeden z kľúčových dlhodobých cieľov v stratégii Načapujme si lepší svet, ktorá zároveň odzrkadľuje ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko, pod ktorú pivovar patrí, pristupuje k celému procesu výroby – od zrnka jačmeň až po pohár načapovaného piva - so zodpovednosťou a precíznosťou, s dôrazom na ochranu životného prostredia a kvalitu.

Artézska voda priamo v Hurbanove
Podzemnú vodu s napätou hladinou, ktorej hladina leží vyššie ako zemský povrch, nazývame artézska voda. Po navŕtaní vody teda nie je nutné používať čerpadlá, pretože voda vyteká samovoľne. Názov artézska voda pochádza z krajiny galského kohúta, francúzskej oblasti Artois, v ktorej kartuziánski mnísi počas 12. storočia vybudovali veľké množstvo studní. Vedeli ste, že priamo pod areálom pivovaru v Hurbanove vyviera artézska voda, ktorú používa pivovar na výrobu svojho piva? Na jej kvalitu je mimoriadne pyšný, keďže jej kvalita je porovnateľná s požiadavkami na kojeneckú vodu. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v minulosti sa pivovary stavali pri zdroji kvalitnej vody. Voda musela byť číra a bez chuťovej vady, pretože vlastnosti a zdroj vody je pre kvalitu piva jedným z kľúčových faktorov.

Vlastná čistička odpadových vôd v hurbanovskom pivovare
Pivovar v Hurbanove šetrí každou kvapkou drahocennej tekutiny. Vďaka inštalácii novej linky na plechovky sa mu podarilo znížiť spotrebu vody za predošlý rok o 17% v porovnaní s rokom 2019. 100% odpadovej vody smeruje do čističky odpadových vôd. Odpadová voda prechádza v čističke viacerými stupňami čistenia, počas ktorých sa odstránia organické látky a chemické znečistenie. Vyčistenú vodu tak vráti do vodného kolobehu bez toho, aby narušili prirodzenú rovnováhu životného prostredia. Súčasťou čističky je aj bioplynová stanica, ktorá zachytáva bioplyn, a ten sa následne využíva na výrobu elektrickej energie.Načapujme si lepší svet
Iniciatíva Načapujme si lepší svet reflektuje dlhodobý prístup spoločnosti HEINEKEN Slovensko k vytváraniu spoločnej udržateľnej hodnoty vo vzťahu nielen k zamestnancom, ale aj partnerom, spoločnosti ako takej a životnému prostrediu. Cieľom iniciatívy je využívať obnoviteľné zdroje energie, znižovanie uhlíkových emisií, zvyšovanie recyklácie a znižovanie tvorby odpadov či dokonca aj vytváranie investícií k verejnoprospešným aktivitám. HEINEKEN Slovensko si zároveň stanovil za cieľ zníženie spotreby vody v pivovare na úroveň 3.4 hl vody na jeden hl vyrobeného piva. Vďaka investícií do novej linky v roku 2019 sme neznížili len spotrebu vody, ale aj celkovej energie. Spotreba vody za uplynulý rok klesla v HEINEKEN Slovensko o 17% v porovnaní s rokom 2019.

Už viac ako 50 rokov pivovar a sladovňa v Hurbanove rozvíjajú tradíciu varenia piva a výroby sladu. Víziou HEINEKEN Slovensko je zachovať túto tradíciu a pivovarnícke dedičstvo pre ďalšie generácie. Preto je dôležité pokračovať v obchodných aktivitách zodpovedne vo vzťahu k ľuďom a s rešpektom k planéte. Trvalá udržateľnosť právom stojí v centre všetkého, čo robíme. Postupne sa pivovaru darí úspešne napĺňať ciele, za čo vďačíme nadšeniu a participácii nielen zamestnancov, ale aj prostredníctvom partnerov a dodávateľov, spolupracovníkov, mimovládnych organizácií, i miestnych komunít a samospráv,“ uviedla Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti HEINEKEN Slovensko.

Nie nadarmo sa naša planéta volá aj Modrá. Tvorí ju voda, bez ktorej by život na nej nebol možný. Žijeme v dobe, keď musíme naše modré zlato čoraz viac chrániť a venovať pozornosť ochrane podzemných a povrchových vôd. Vodu môžeme chrániť všetci a aj jedno správne rozhodnutie môže viesť ku skvalitneniu životného prostredia a lepšej budúcnosti pre ďalšie generácie.