< sekcia Magazín

Organizátor hudobného života Miloš Ruppeldt sa narodil pred 140 rokmi

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica

S Mikulášom Schneiderom-Trnavským a Aloisom Kolískom sa podieľal na založení prvej Hudobnej školy pre Slovensko.

Liptovský Mikuláš/Bratislava 29. mája (TASR) - Miloš Ruppeldt patrí medzi popredných organizátorov hudobného života na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Založil a bol prvým dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, v roku 1919 sa v Bratislave výrazne zaslúžil o vznik Prvej hudobnej školy pre Slovensko, ktorá sa v súčasnosti volá Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta. Bol aj spoluzakladateľom slovenského vysielania Československého rozhlasu a v roku 1939 riaditeľom Slovenského rozhlasu.

V sobotu 29. mája uplynie 140 rokov od narodenia hudobného skladateľa a pedagóga, dirigenta a prekladateľa Miloša Ruppeldta.

Narodil sa 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši v rodine, ktorá bola oddaná hudbe, divadlu i literatúre. Jeho otec Karol založil spevokol Tatran a vydával Slovenské spevy. Matka Klementína sa venovala publicistike, národopisu i osvete v otázkach kultúry a práv žien.

Po absolvovaní ľudovej školy vo svojom rodisku študoval Miloš Ruppeldt na gymnáziu v Kežmarku a na evanjelickom lýceum v Banskej Štiavnici. Štúdiá ukončil na učiteľskom ústave v Oberchutzene.

Štúdium hudby však bolo pre nedostatok finančných prostriedkov zložité, preto spočiatku pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Mikuláši a po otcovi prevzal vedenie Tatranu (1901-1905). V roku 1902 pokračoval v štúdiu hudby na konzervatóriu v Lipsku, od roku 1905 na hudobnom ústave Giuseppe Verdiho v Buenos Aires, kde v roku 1909 získal titul profesora klavírnej hry. Popri pedagogickom pôsobení v Argentíne bol kaviarenským klaviristom i ladičom klavírov v Buenos Aires, Belle Ville a Rosario. V rokoch 1913-1914 bol hudobným pedagógom a zbormajstrom v poľskej Lodži. Po vypuknutí 1. svetovej vojny narukoval a krátko na to sa dostal do zajatia v Rusku.

V roku 1919 sa Miloš Ruppeldt usadil v Bratislave. S ochotníckymi umelcami tu naštudoval a uviedol prvé predstavenie Smetanovej Predanej nevesty. S Mikulášom Schneiderom-Trnavským a Aloisom Kolískom sa podieľal na založení prvej Hudobnej školy pre Slovensko, ktorej bol v rokoch 1919 až 1922 riaditeľom.

Na archívnej snímke Prvá hudobná škola pre Slovensko v Bratislave. Jej zakladateľom bol hudobný pedagóg, zbormajster a prekladateľ, profesor Miloš Ruppeldt a osobnosti vtedajšieho spoločenského a kultúrneho života.
Foto: TASR - Magda Borodáčová


Spolu s Oskarom Nedbalom viedol hudobné vysielanie bratislavskej odbočky Radiojournalu, v rokoch 1937-1939 bol správcom pobočky a v roku 1939 riaditeľom Slovenského rozhlasu. V rozhlase založil hudobný odbor a zaslúžil sa o skvalitnenie rozhlasového hudobného vysielania.

Spolupodieľal sa na vzniku a budovaní viacerých hudobných inštitúcií, ako napríklad amatérskeho Orchestrálneho združenia Slovenskej filharmónie (predchodcu Slovenskej filharmónie).

Miloš Ruppeldt bol tiež zakladateľom a doživotným dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčíne. Repertoár tohto zboru založil na novej tvorbe slovenskej klasiky známych osobností slovenskej hudby (Mikuláš Schneider-Trnavský, Ján Levoslav Bella, Mikuláš Moyzes). Mal zásluhy aj na založení Spolku slovenských umelcov a Družstva Slovenského národného divadla.

Venoval sa tiež teoretickej publicistickej činnosti. Miloš Ruppeldt publikoval v rôznych novinách a časopisoch, napríklad vo vydavateľstve Tranoscius vydával evanjelické cirkevné skladby.

Ako hudobný pedagóg vyučoval hru na klavíri, hudobnú teóriu a dirigovanie. Pôsobil aj ako inšpektor súkromných ľudových škôl na Slovensku pri ministerstve školstva a venoval sa tiež prekladu beletrie z ruštiny, poľštiny, nemčiny, maďarčiny a španielčiny. Známou prekladateľkou a publicistkou bola aj jeho manželka Hana Ruppeldtová.

Jeden z najvýznamnejších hudobných organizátorov svojej doby Miloš Ruppeldt zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave vo veku 62 rokov.