< sekcia Magazín

OSN: Ľudský život nie je náhradná súčiastka do auta

ilustračná snímka Foto: TASR/Ľuboš Forcoň

Európsky parlament 27. septembra 2011 v Štrasburgu schválil dokument s názvom Bezpečnosť európskej cestnej premávky.

New York/Londýn/Bratislava 17. novembra (TASR) - Ľudský život nie je náhradná súčiastka do auta. Týmto konštatovaním OSN zdôraznila tému Svetového dňa spomienky na obete dopravných nehôd, ktorý pripadá na tretiu novembrovú nedeľu. V roku 2019 je ňou 17. november.

Denne na cestách zomiera takmer 3500 ľudí. Zranenia rôzneho druhu utrpia milióny ďalších osôb. Chodci, cyklisti, motocyklisti či chodci - označovaní spoločným pojmom "zraniteľní účastníci cestnej premávky" - predstavujú polovicu obetí dopravných nehôd na svete, uviedla OSN na svojej webovej stránke.

Celoštátne spomienkové bohoslužby za účasti príslušníkov záchranných zborov a zásahových zložiek Slovenskej republiky na nedeľu ráno v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši avizovala evanjelická cirkev augsburského vyznania v Liptovskom Mikuláši na svojom webe.

Odvtedy ako Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v roku 2005 schválilo v rezolúcii A/RES/60/5 Svetový deň spomienky na obete dopravných nehôd, sa konajú podujatia počas tretej novembrovej nedele na celom svete.

Tento deň sa napokon stal významnou udalosťou v tom zmysle, že podnecuje k zvýšenému úsiliu na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Dopravné nehody okrem ľudských tragédií majú negatívne dosahy na ekonomické a sociálne podmienky v každej krajine i spoločnosti. Popri tom cieľom tohto svetového dňa je upozorniť aj na prácu všetkých, čo sa podieľajú na odstraňovaní následkov dopravných nehôd a poskytujú rôzne formy pomoci aj pozostalým. Zároveň však treba poukazovať aj na nezodpovedné správanie na niektorých účastníkov cestnej premávky.

Podľa Situačnej správy o bezpečnosti cestnej premávky vo svete Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za rok 2018 sa počet úmrtí v dôsledku dopravných nehôd naďalej pravidelne zvyšuje a v roku 2016 predstavoval 1,35 milióna ľudí.

Na svete sa motorkári predstavujú s 23 percentami najvyššie percento zo všetkých úmrtí pri dopravnej nehode, chodci a cyklisti predstavujú 22 a štyri percentá z celkového počtu úmrtí pri dopravnej nehode.

Situačná správa o bezpečnosti cestnej premávky vo svete sa opiera o výsledky analýz údajov zozbieraných v 180 krajinách. Predstavuje oficiálny nástroj v rámci Desaťročia bezpečnosti cestnej premávky 2011-20.

Vo vekovej kategórii 5-29 rokov tvoria následky dopravných nehôd prvú príčinu úmrtia a počtom prevyšujú úmrtia na infekciu HIV/AIDS, tuberkulózu či hnačkové ochorenia dohromady. Preto sa javí ako nevyhnutné upraviť súčasný program ochrany zdravia detí a dospievajúcich, v ktorom sa doposiaľ zanedbávala oblasť bezpečnosti cestnej premávky, uviedla OSN.

Európsky parlament 27. septembra 2011 v Štrasburgu schválil dokument s názvom Bezpečnosť európskej cestnej premávky.

Spôsoby, ako si pripomenúť tých, ktorých život vyhasol na cestách, je viacero - napríklad náboženskými alebo občianskymi obradmi, zapálením sviečky či vyhotovením plagátov s menami obetí.

Valné zhromaždenie OSN na 38. plenárnom zasadnutí 26. októbra 2005 vyzvalo v rezolúcii A/RES/60/5 členské štáty i celé medzinárodné spoločenstvo, aby si každoročne tretiu novembrovú nedeľu pripomínalo ako Svetový deň pamiatky na obete dopravných nehôd.

Prvýkrát si pamiatku obetí dopravných nehôd pripomenuli v roku 1993 v Británii z iniciatívy organizácie RoadPeace. Odvtedy na všetkých, čo zahynuli po strete s dopravným prostriedkom, spomínajú mimovládne organizácie spolu s verejnosťou, predstaviteľmi cirkví a neraz aj členmi vlády vo viacerých štátoch sveta.