< sekcia Magazín

Ples v opere sprevádza verejná finančná zbierka na podporu CVI

V sobotu večer 10. januára 2015 sa začala slovenská plesová sezóna, ktorú už po pätnástykrát v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave (na snímke) otvoril Ples v opere. Foto: TASR/Martin Baumann

Filozofia Centier včasnej intervencie vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí.

Bratislava 7. decembra (TASR) - Verejnú finančnú zbierku na podporu Centier včasnej intervencie (CVI) dnes v Bratislave vyhlásili organizátori Plesu v opere v spolupráci s Nadáciou Markíza. Na rozvoj špecializovaných centier, ktoré ponúkajú odborné služby rodinám s deťmi s poruchami vývinu - konkrétne na zriadenie a prevádzku CVI v Banskej Bystrici poputuje aj finančný výťažok 16. ročníka Plesu v opere, ktorý sa bude konať 9. januára 2016 v historickej budove SND.

Ako uviedla riaditeľka Plesu v opere Andrea Cocherová, zatiaľ čo v Českej republike je obdobných zariadení 47 a začali vznikať pred 25 rokmi, na Slovensku fungujú len tri CVI - v Bratislave, Žiline a Prešove. "Keď sme sa rozprávali so zástupcami nadácie SOCIA, vďaka ktorej tieto tri centrá vznikli, dozvedeli sme sa, že v ideálnom prípade by tých centier na Slovensku malo byť 20," zdôvodnila rozhodnutie venovať výťažok plesu na zriadenie a prevádzku štvrtého CVI na Slovensku. "Našu úlohu nevidíme iba v tom, pre nás je veľmi dôležité, aby sme upozorňovali na túto tému aj verejnosť aj kompetentných, že toto je naozaj veľký problém a veľká diera na Slovensku. Snažíme sa prispievať k diskusii na túto tému a pomôcť prispieť k tomu, aby tých centier začalo vznikať na Slovensku viac."

Cieľom CVI je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi (0-7 rokov), ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofia centier vychádza z predpokladu, že práve rodina je tým najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. "Prichádzame za rodinou domov, táto služba je zameraná na to, aby sa rodina stala súčasťou tímu odborníkov, ktorý tvorí psychológ, špeciálny liečebný pedagóg, logopéd, fyzioterapeut a sociálny pracovník," povedala pre TASR Erika Tichá, riaditeľka CVI Bratislava. "Snažíme sa, aby rodina nebola úzko naviazaná len na centrum, ale sieťovať podporu pre konkrétnu rodinu aj medzi iných odborníkov, ktorí v rámci daného regiónu pôsobia," dodala riaditeľka CVI, ktoré v Bratislave pôsobí od apríla. Aktuálne pomáha 40 rodinám a v starostlivosti má 42 detí.

Nielen hostia Plesu v opere môžu podporiť rozvoj CVI na Slovensku. Oddnes tak môže urobiť do 24. januára 2016 aj široká verejnosť zaslaním darcovskej SMS s textom DMS (medzera) CVI na číslo 877. Cena jednej SMS je 2 eurá. Prispieť je možné aj dobrovoľnou sumou na číslo účtu 333 222 322/1111, do informácie pre príjemcu je potrebné uviesť heslo CVI.

Pre podporu zriaďovania CVI na Slovensku spúšťa ples tiež kampaň Prianie pre rodiny. Na www.plesvopere.sk/prianieprerodiny môže ktokoľvek napísať povzbudivé prianie rodinám, ktoré vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením alebo vysloviť poďakovanie odborníkom, ktorí sa im venujú v CVI. Za každých 100 prianí, ktoré na stránke pribudnú, venuje vybraná známa osobnosť hodinu svojho času pomáhaním v centre alebo priamo v rodine. Pomáhať môže napríklad v úlohe šoféra, prečíta rodine rozprávku alebo napečie dobroty pre deti a ich rodičov.