< sekcia Magazín

Podľa židovského kalendára začína 17. septembra nový rok 5773

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Židovský Nový rok je dňom účtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka.

Bratislava 14. septembra (TASR) - Príchod Nového roka 5773 oslávia v najbližších dňoch členovia židovskej komunity na Slovensku i vo svete.

Podľa židovského kalendára pripadá začiatok Nového roka - Roš Hašana (Hlava roka) na 1. deň siedmeho mesiaca Tišri čo je tentokrát 17. september bežného kalendára. Slávi sa dva dni, teda v pondelok a v utorok 17. a 18. septembra. Ale ako všetky židovské sviatky aj začiatok Nového roka sa začína sláviť už v predvečer po západe Slnka, čiže v nedeľu 16. septembra večer, kedy sa konajú v synagógach bohoslužby. Židovský kalendár je lunárny a dátumy sviatkov sú pohyblivé. Roš Hašana pripadá vždy na niektorý deň v septembri alebo októbri bežného kalendára.

Židovský Nový rok je dňom účtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka. Podľa tradície na Roš Hašana rozhoduje Boh o osude každého človeka v nadchádzajúcom roku a skúma jeho minulosť. Veriaci sa naň pripravujú už počas predchádzajúceho mesiaca starého roka. Táto príprava má ľudí vytrhnúť z náboženskej ľahostajnosti a obrátiť ich myslenie k Bohu. Podstatou sviatku je duchovné znovuzrodenie.

Sviatok Roš Hašana nie je spojený s hlučnými oslavami či pitím alkoholu. Je to príležitosť na zamyslenie sa človeka nad sebou, na meditácie. Zvyky v rodinách sú rozdielne podľa jednotlivých regiónov či krajín. Rodiny a priatelia sa schádzajú pri slávnostných večeriach, bývajú dve slávnostné večere a dva sviatočné obedy. Jedávajú sa obvykle ryby, ale aj mäso, polievka, koláče. Podáva sa jablko s medom, aby začínajúci rok bol "sladký".

Roš Hašana otvára rad sviatočných dní nazývaných vysoké sviatky a je spojený s najvýznamnejším sviatkom židovského roka - Dňom zmierenia čiže Jom Kipur, nazývaný tiež dlhý alebo pôstny deň. Slávi sa 10 dní po začiatku Nového roka.