Quantcast
< sekcia Magazín

Pred 125 rokmi sa narodil básnik Valentín Beniak

Na snímke Valentín Beniak. Foto: Wikipédia

Život a dielo básnika Valentína Beniaka výrazne poznamenali dramatické udalosti dvadsiateho storočia s dvoma svetovými vojnami a prevratnými politickými udalosťami.

Chynorany/Bratislava 19. februára (TASR) - Poézia Valentína Beniaka prekvapuje bohatou žánrovou členitosťou i poetickou rozmanitosťou. V utorok 19. februára si pripomíname 125. výročie narodenia uznávaného poeta, esejistu a prekladateľa.

Život a dielo básnika Valentína Beniaka výrazne poznamenali dramatické udalosti dvadsiateho storočia s dvoma svetovými vojnami a prevratnými politickými udalosťami. Vlasť, domov a národ boli pre autora básní dôležitými témami. Zmocňoval sa ich úprimne a presvedčivo. Poet vyznával hodnoty, pre ktoré bol ochotný aj trpieť a znášať spoločenské i ľudské poníženie. Dlhé obdobie mal zakázané publikovať.

Valentín Beniak sa narodil 19. februára 1894 v Chynoranoch. Po maturite v roku 1916 začal študovať na právnickej fakulte v Budapešti. Pre nedostatok finančných prostriedkov musel štúdium zanechať. Neskôr absolvoval notársky kurz v Košiciach a pôsobil ako notár na viacerých miestach. Od marca 1939 pracoval v Bratislave na ministerstve vnútra. Za predsedu Spolku slovenských spisovateľov ho zvolili v roku 1940. Funkciu predsedu vykonával až do konca druhej svetovej vojny. Koncom roku 1945 nastúpil na Povereníctvo školstva a osvety.

Na Beniakove básnické začiatky vplývala poézia Ivana Krasku, tvorba Endre Adyho, Jiřího Wolkra. Prvé verše písal v maďarskom jazyku. Od roku 1923 prispieval do Slovenských pohľadov. Neskôr sa vydal vlastnou cestou. V nej dominuje hlboké puto k domovu, k dedinskému životu. Zostal však verný svojmu filozofickému videniu a hlboko preciťoval tragiku ľudského života a pocity láskavej spolupatričnosti s človekom. Osobitnou kapitolou sú jeho zbierky inšpirované cestou do Talianska a Francúzska (Ozveny krokov, Kráľovská reťaz, Lunapark). V zbierke Poštový holub nastala zmena videnia sveta s reflexiou blížiacich sa vojnových udalostí.

Dobové procesy autor preciťoval ešte oveľa intenzívnejšie v zbierke Bukvica (1938). Téma vojny sa objavila aj v jeho tvorbe z rokov 1939 – 1944. Medzi vrcholné zbierky autora patria Žofia, Popolec a Igric. V nich je básnicky zobrazený svet vojny vyúsťujúci do túžobnej vízie po mieri.

Ako básnik-solitér si zachoval odstup, spolieha sa na silu a suverénnosť básnickej výpovede. Po roku 1945 poet zjavne prekračuje rozmery predchádzajúcej tvorby, kvantitatívne i kvalitatívne.

Valentín Beniak sa podpísal aj pod preklady vrcholných diel svetovej literatúry: Williama Shakespeara, Johanna Wolfganga Goetheho, Oscara Wilda a ďalších. Prebásnil a vydal výber z maďarskej poézie 20. storočia pod názvom Večerná blýskavica (1957).

Básnik Valentín Beniak zomrel 6. novembra 1973 v Bratislave.

"Poézia Valentína Beniaka je rozsiahla, vychádza z národných kultúrnych tradícií, ale dokázala v sebe zároveň absorbovať všetky prvky modernej európskej i svetovej literatúry. Slovenská spoločnosť je povinná tomuto básnikovi splatiť dlh. Vrátiť ho do povedomia národa a jeho diela do učebníc a knižníc," povedal literárny vedec Milan Hamada na oslavách 100. výročia narodenia básnika.

Na počesť básnika sa koná každoročne v jeho rodisku Festival slovenskej poézie Beniakove Chynorany, ktorý súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu a objavuje mladé recitátorské talenty.