< sekcia Magazín

Pred 320 rokmi sa narodil kráľovský radca Juraj Radvanský

Ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký

Z rodu Radvanských pochádza aj Adela Ostrolúcka - priateľka Ľudovíta Štúra.

Radvaň/Bratislava 16. októbra (TASR) - Už v písomných zmienkach z 13. storočia sa spomína starobylý hornouhorský šľachtický rod, príslušníkom ktorého bol Juraj Radvanský V. Rodinní príslušníci boli dôležitou súčasťou verejného, kultúrneho a spoločenského života Banskej Bystrice a Zvolenskej stolice.

Jeho starý otec Juraj Radvanský IV. bol za účasť na sprisahaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom a na Tököliho stavovskom povstaní umučený a popravený na tzv. Prešovských jatkách 18. apríla 1687. Po poprave bol celý rodový majetok skonfiškovaný a stal sa vlastníctvom koruny. Zhabané majetky vrátili rodine až v roku 1697.

Jurajov otec Ján Radvanský II. bol tajným radcom Františka Rákocziho, podžupanom a kapitánom Zvolenskej stolice. V roku 1703 sa ako podžupan pridal k stavovskému povstaniu Františka II. Rákocziho. Po potlačení povstania odišiel so svojou rodinou do Poľska. Do Uhorska sa vrátili až v roku 1711 po uzavretí Satumarského mieru a amnestii.

Juraj Radvanský V. sa stal pokračovateľom slávneho rodu. V piatok 16. októbra uplynie 320 rokov od jeho narodenia.

Juraj Radvanský V. sa narodil 16. októbra 1700 v Radvani (dnešná časť Banskej Bystrice). Študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Bratislave. Jeho učiteľom a vychovávateľom boli slovenskí barokoví spisovatelia a učenci Matej Bel či Samuel Hruškovič, s ktorými sa poznal jeho otec. (A v roku 1712 tiež osobne spoznal Juraja Jánošíka, hoci za kurióznych okolností - známy zbojník ho prepadol a olúpil v Kremnických vrchoch cestou na pohreb do Mošoviec v Turci.)

Riaditeľ a učenec bratislavského lýcea Matej Bel síce predpovedal v roku 1717 mladému Jurajovi Radvanskému kariéru vojaka, avšak ten sa po štúdiách venoval hospodáreniu na rodových majetkoch v Radvani. Zároveň pôsobil v správe Zvolenskej stolice, ktorú v rokoch 1728 až 1729 zastupoval spolu s otcom Jánom na uhorských stavovských snemoch a v rokoch 1724 až 1744 bol jej podžupanom. V rukopise po sebe zanechal dva zväzky zápisov z týchto snemov a denníky z ciest do Viedne a Prahy "Diarum actorum dietalium anni 1728 et 1729."

Juraj Radvanský V. bol prvým evanjelickým kráľovským radcom. Zúčastnil sa na korunovácii Márie Terézie za uhorskú kráľovnú v Bratislave (1741) a českú kráľovnú v Prahe (1743). Bol dištriktuálny dozorca evanjelickej cirkvi, člen cisársko-kráľovskej spoločnosti vo Viedni a prírodovedeckej spoločnosti v Halle.

Juraj Radvanský, prvý protestant, ktorý sa stal kráľovským radcom, zomrel v roku 1763. Z rodu Radvanských pochádza aj Adela Ostrolúcka - priateľka Ľudovíta Štúra.

Členovia rodu Radvanských zastávali významné verejné funkcie. Vlastnili majetky v Radvani nad Hronom, Jabríkovej, Kráľovej, na Králikoch, v Kremničke, Malachove, na Pršanoch, Senici, Skubíne a v Tajove. Rôznymi rodinnými vzťahmi získali majetky aj v Hontianskej, Nitrianskej, Novohradskej, Turčianskej, Boršodskej a Peštianskej stolici.