< sekcia Magazín

Prvá fakturácia do Českej republiky: začínajúci e-shop s tovarom

Online nakupovanie - Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným - teda eseročka so sídlom v SR a zároveň platiteľ DPH - prevádzkuje zatiaľ pomerne malý e-shop s módnymi doplnkami pre dámy i pánov.

Bratislava 18. novembra (OTS) - Určené sú prevažne na súkromnú spotrebu, zákazníkmi sú teda skôr súkromné osoby -nepodnikatelia. Doterajšie nákupy si objednávali slovenskí klienti v rámci SR, no prednedávnom dorazila objednávka od českého občana. Ako tento predaj vyfakturuje?

Ešte predtým si prejdime fakturáciu tovaru v rámci SR:
• slovenský dodávateľ ako platiteľ DPH vystavuje pri každom expedovaní tovaru odberateľovi faktúru s náležitosťami podľa zákona o DPH. Okrem základných náležitostí, ktoré musí obsahovať každý jeden účtovný doklad akejkoľvek firmy (t.j. aj neplatiteľa DPH), musí obsahovať aj IČ DPH nášho dodávateľa, jednotkovú cenu tovarovej položky bez DPH a samotnú DPH, v našom prípade v sadzbe 20% a vyčíslenú aj v EURách.
• odberatelia teda zaplatia celkovú cenu vrátane DPH a túto DPH naša eseročka odvedie štátu (samozrejme, po uplatnení odpočítania DPH z nakúpených vstupov).
• uvedené platí pri predaji súkromným osobám, no v rámci SR sa rovnako postupuje aj v prípade predaja/fakturácie podnikateľským subjektom. A to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú platiteľmi DPH, či firmami inak registrovanými pre DPH.

A teraz fakturácia tovaru do ČR - českému občanovi:
• v prípade, ak je odberateľom subjekt bez prideleného IČ DPH - teda IČ DPH v objednávke neuvedie - náš slovenský dodávateľ sa pri fakturácii správa podľa rovnakých pravidiel, ako v prípade predaja v rámci SR. Je teda jedno, či si módny doplnok kupuje súkromná osoba alebo firma bez českého IČ DPH - miesto dodania tovaru zaslaného alebo inak prepraveného z územia SR do ČR - sa na účely DPH stále nachádza v SR. A dodávateľ teda k cene uplatňuje slovenskú DPH-čku, ktorú napokon odvedie Slovenskej republike. Faktúra vyzerá rovnako ako faktúra slovenským odberateľom.
• presnejšie: pri predaji tovaru zo Slovenska do Českej republiky subjektom bez prideleného IČ DPH ide na účely DPH-čkovej legislatívy o tzv. "zásielkový predaj". V jeho prípade je prioritným miestom/krajinou dodania stále sídlo dodávateľa, t. j. Slovensko.
• no nie navždy. Pre takéto dodávky má každá krajina EÚ stanovenú vlastnú hranicu dodaného tovaru za kalendárny rok, pri dosiahnutí ktorej dochádza k zmene režimu. Česká republika ho má stanovený na 1 140 000 CZK bez DPH. T. j. ak by náš slovenský e-shop dodal v rámci kalendárneho roka českým občanom a firmám bez IČ DPH tovar v takejto sume, miesto dodania tovaru sa mení na Českú republiku. Čo v praxi znamená len to, že sa slovenská eseročka musí informovať o pravidlách pre zdanenie v ČR - v praxi sa najpravdepodobnejšie musí registrovať za platiteľa DPH aj v ČR a za všetky takéto predaje fakturovať s českou DPH a tú potom odvádzať a vykazovať Českej republike. Pri pravidelnom predaji v 2 krajinách bude teda každý mesiac vykazovať a odvádzať DPH-čku práve týmto 2 krajinám.
• slovenský dodávateľ sa za platiteľa DPH môže registrovať aj dobrovoľne ešte pred dosiahnutím takýchto predajov, resp. už od prvého predaja do ČR.

A čo ak by si tovar objednala česká firma s prideleným IČ DPH?
• ak náš e-shop tovar zašle/prepraví do ČR (a má o tom doklad/dôkaz) odberateľovi, ktorý v objednávke uvedie svoje IČ DPH pridelené v ČR, fakturuje ho za sumu bez DPH (presnejšie: s oslobodením od DPH). Na faktúre uvádza formulku "Prenesenie daňovej povinnosti", na základe ktorej je povinný DPH-čku vysporiadať český odberateľ v jeho krajine.
• miesto dodania je stále v SR a slovenský e-shop sa na tento účely neregistruje v krajine odberateľa. Stále je platiteľom DPH len v SR.
Pri predaji/fakturácii do zahraničia - a najmä rôznym typom odberateľom - je teda potrebné mať na tieto účely vhodne nastavený objednávkovo-fakturačný systém. V praxi rôzne režimy predaja/fakturácie závisia okrem krajiny sídla odberateľa, jeho postavenia aj od obsahu dodávky (tovar / služba / služba ako digitálny produkt), spôsobu platbu (naraz pri dodávke alebo vopred) a rôznych ďalších limitov a súm.