Quantcast
< sekcia Magazín

SLOVENČINA: Ako skloňujeme mail?

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Mail – cudzie slovo, neživotné, mužského rodu a zakončené na spoluhlásku l – skloňujeme podľa vzoru dub.

Bratislava 31. mája (TASR) - Veľmi časté chyby nachádzame práve v používaní slovíčka mail, e-mail, v jeho chybnom skloňovaní. Pravidlá slovenského pravopisu aj Krátky slovník slovenského jazyka uvádzajú mail ako pomenovanie elektronickej pošty aj v tvaroch e-mail, email a mejl.

Mail – cudzie slovo, neživotné, mužského rodu a zakončené na spoluhlásku l – skloňujeme podľa vzoru dub. V jednotlivých pádoch vyzerá nasledovne.

V jednotnom čísle ho skloňujeme:

nominatív (čo?) – mail

genitív (z čoho?) – mailu

datív (čomu?) – mailu

akuzatív (čo vidím?) – mail

lokál (o čom?) – maile

inštrumentál (s čím?) – mailom

V singulári je problematickým najmä lokál, neraz nachádzame jeho nesprávne používanie v tvare maili či maily – oba tvary sú v lokáli (o čom?) nesprávne.

V množnom čísle sú tvary podstatného mena mail:

nominatív (čo?) – maily

genitív (z čoho?) – mailov

datív (čomu?) – mailom

akuzatív (čo vidím?) – maily

lokál (o čom?) – mailoch

inštrumentál (s čím?) – mailmi

V rámci plurálu je neraz chybne použitý inštrumentál (s čím?) v tvare mailami.

V praxi môžeme substantívum mail, email použiť napríklad takto: Poslal jej aj email, v ktorom hovorí, že sa mu mal Lučavský vyhrážať. Pokyny vám pošlem v nasledujúcom maile. Ponuky tovarov, služieb, reklamy s dôveryhodným i pochybným obsahom obsahujú maily, označené ako nevyžiadaná pošta alebo tzv. spam. Prostredníctvom SMS a emailov poslala Sociálna poisťovňa celkovo 9310 upozornení. Problém je len s niekoľkými emailmi.