< sekcia Magazín

SLOVENČINA: Stojí to dve euro či dve eurá?

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Chybné je používanie tvaru éur alebo eúr, správny je len tvar eur bez predĺženej samohlásky, tak ako aj pri iných prevzatých slovách (depo, dueto, eso, gesto, percento atď.).

Bratislava 17. mája (TASR) - Stretávame sa s ním denne. Vieme ho však správne používať?

Euro je všeobecné podstatné meno stredného rodu, ktoré píšeme s malým písmenom, podobne ako ostatné peňažné jednotky a meny. Okrem samotného slova euro môžeme používať značku € či v rámci bankového styku trojpísmenkový kód EUR. Značku € píšeme v zostavách pred danou sumou (€ 700) a vo vetnej súvislosti za príslušnou sumou (Cena je 145,65 €.) Jednotným spôsobom euro sú značené mince a bankovky bez ohľadu na nominálnu hodnotu, keďže sú používané vo všetkých krajinách Európskej menovej únie.

V rámci používania slovenčiny (ako flektívneho jazyka) podstatné meno euro skloňujeme, keďže skloňujeme nielen slová domáceho, ale i cudzieho pôvodu. V slovenčine skloňujeme podstatné mená stredného rodu so zakončením na samohlásku o podľa vzoru mesto. Okrem slova euro sú to napríklad slová pero, divadlo, miesto, mlieko, zlato, bendžo, gesto a mnohé iné.

V jednotnom čísle substantívum euro skloňujeme nasledovne: nominatív – euro, genitív – eura, datív – euru, akuzatív – euro, lokál – (o) eure, inštrumentál – (s) eurom. V množnom čísle má podstatné meno euro nasledovné tvary: nominatív – eurá, genitív – eur, datív – eurám, akuzatív – eurá, lokál – (o) eurách, inštrumentál – (s) eurami.

Chybné je používanie tvaru éur alebo eúr, správny je len tvar eur bez predĺženej samohlásky, tak ako aj pri iných prevzatých slovách (depo, dueto, eso, gesto, percento atď.).

Pri čítaní súm so stotinami a tisícinami eura používame genitív jednotného čísla. Čiže napríklad 20,45 – dvadsať celých štyridsaťpäť stotín eura.

Správne používanie slova euro v praxi vyzerá nasledovne: Jedno euro investované do prevencie šetrí štyri eurá vynaložené na liečbu chronických ochorení. Kurz eura klesol pod 1,22 USD/EUR. Oba štáty sú v EÚ, v NATO a majú rovnakú menu euro.