< sekcia Magazín

SLOVENČINA: Záleží na niečom či od niečoho?

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Sloveso záležať je vždy spájané s predložkou NA niečom, nie s predložkou OD.

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovesá záležať a závisieť. Predložky na a od. Aká väzba je správna? Práve tieto väzby sa v našej praxi neraz krížia – a teda používajú sa nesprávne.

Sloveso záležať je vždy spájané s predložkou NA niečom, nie s predložkou OD. Nepovieme teda: Záleží to od nás. Bude to záležať od okolností. Nezáleží to len od dobrej vôle. Ale správne je to takto: Záleží to na nás. Bude to záležať na okolnostiach. Nezáleží to len na dobrej vôli.

Naopak je to pri slovese závisieť, ktoré sa spája s predložkou OD niečoho, nie závisieť NA niečom. Nesprávne: Sme závislí na Facebooku. Dieťa je závislé na láske svojich rodičov. Môj manžel je závislý na káve. Správne: Sme závislí od Facebooku. Dieťa je závislé od lásky svojich rodičov. Môj manžel je závislý od kávy.

Čiže v prípade akýchkoľvek závislostí nesprávne hovoríme, že sme závislí na nich, ale spisovne sme závislí od nich – od sociálnych sietí, od drog, od alkoholu, od automatu,... Na rovnakom príklade vyzerá správne použitie slovies záležať a závisieť s predložkami nasledovne: Záleží na vás, ako sa rozhodnete. Závisí len od vás, aké rozhodnutie urobíte.