Quantcast
< sekcia Magazín

Slovenský astronóm Eduard Pittich sa dožíva 75 rokov

Na archívnej snímke z 10. marca 1978 pracovníci Astronomického ústavu SAV, zľava vedecký pracovník RNDr. Eduard Pittich, Csc., pracovník AÚ SAV Dušan Kalmančok a veducí oddelenia medziplanetárnej hmoty člen korešpodent SAV Ľubor Kresák. Foto: TASR/Štefan Petráš

Pittich pracoval v obore dynamiky a vývoja komét a zaoberal sa pohybmi prachových častíc na heliocentrických dráhach a ich ovplyvnením tlakom slnečného žiarenia.

Bratislava 15. júna (TASR) - V pondelok 15. júna sa dožíva 75 rokov slovenský astronóm RNDr. Eduard Pittich, DrSc. Má veľkú zásluhu na vybudovaní Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity Komenského (UK) v Modre-Pieskoch. Je autorom teórie pohybu malých telies slnečnej sústavy s uvážením negravitačných síl. Pracoval v obore dynamiky a vývoja komét a zaoberal sa pohybmi prachových častíc na heliocentrických dráhach a ich ovplyvnením tlakom slnečného žiarenia.

Eduard Pittich sa narodil 15. júna 1940 v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1962) bol pracovníkom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Od roku 1973 externe prednášal na Prírodovedeckej fakulte UK. V tom istom roku sa zúčastnil na expedícii, ktorá pozorovala zatmenie Slnka v Nigérii. V rokoch 1977-1978 absolvoval študijný pobyt v Spojených štátoch amerických, 1990 vo Švédsku.

Je autorom vedeckých prác o problematike fyzikálnych procesov v kométach, ktoré publikoval v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch. Je autorom monografie Catalogue of short-period comets (1986). V roku 1997 zostavil Astronomickú ročenku 1998 a Astronomický kalendár 1998. Spolupodieľal sa na tvorbe prvého astronomického slovníka v slovenskom jazyku Astronomická terminológia (1999).

RNDr. Eduard Pittich, DrSc. je členom Medzinárodnej astronomickej únie, Európskej astronomickej spoločnosti, Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Od roku 1987 je držiteľom Zlatej medaily ČSAV za rozvoj programu INTERKOZMOS, 1988 Striebornej čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách. V roku 1996 po ňom pomenovali asteroid 1986 TN1.