Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. november 2023Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Magazín

Svetový deň duševného vlastníctva pripomenie význam žien v inováciách

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Svetová organizácia duševného vlastníctva je špecializovanou inštitúciou Organizácie Spojených národov (OSN).

Bratislava/Ženeva 26. apríla (TASR) — Tohtoročný Svetový deň duševného vlastníctva, ktorý si svetová verejnosť pripomína 26. apríla, sa zameria na význam žien v oblasti inovácií a kreativity. Svetový deň, upozorňujúci na význam práv duševného vlastníctva pri podpore inovácií a tvorivosti, vznikol z iniciatívy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorá ho vyhlásila v roku 2000 a prvýkrát sa pripomínal v roku 2001.

Termín 26. apríl členské štáty WIPO vybrali preto, aby sa ním pripomínalo nadobudnutie platnosti Dohovoru o založení organizácie v roku 1970. Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa duševného vlastníctva je Ženy a duševné vlastníctvo: Urýchlenie inovácií a kreativity.

Svetová organizácia duševného vlastníctva je špecializovanou inštitúciou Organizácie Spojených národov (OSN). Jej úloha spočíva vo vypracovávaní vyváženého medzinárodného a prístupného systému v oblasti duševného vlastníctva, ktorý stimuluje inováciu a prispieva k ekonomickému rozvoju pri zachovávaní všeobecného záujmu.

Organizácia sídli v Ženeve a vznikla na základe Dohovoru podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme, ktorý nadobudol platnosť 26. apríla 1970. Od 1. októbra 2020 je šéfom WIPO Singapurčan Daren Tang, bývalý šéf Úradu duševného vlastníctva v Singapure. V súčasnosti má WIPO 193 členských štátov.

Slovenská republika sa členom WIPO stala v januári 1993. V tom istom roku vznikol aj Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Úrad vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v SR. Je aj gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je SR viazaná. Podporuje tiež rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

Do duševného vlastníctva sa podľa WIPO zaraďujú vynálezy, patentované produkty, literárne a iné umelecké diela ako aj symboly, názvy, obrazové a kreslené diela a modely určené na obchodné ciele. Duševné vlastníctvo sa rozčleňuje do dvoch hlavných oblastí — priemyselné vlastníctvo a autorské práva zahŕňajúce literárne a umelecké diela.Zdroje: www.wipo.int; www.indprop.gov.sk