< sekcia Magazín

Svetozár Štúr bol jednou z popredných osobností našej žurnalistiky

Svetozár Štúr Foto: FOTO TASR/Vlastimír Andor

Na návrh ministra kultúry SR Ladislava Chudíka ho slovenská vláda vymenovala 10. januára 1990 do funkcie riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (ČSTK) na Slovensku.

Bratislava 25. augusta (TASR) – Novinár, publicista, rozhlasový pracovník Svetozár Štúr patril medzi významné osobnosti slovenskej žurnalistiky. V pondelok 26. augusta by sa dožil 90 rokov.

Svetozár Štúr pochádzal z rodiny uhorských Štúrovcov, jeho pradedom bol brat Ľudovíta Štúra, Samuel Štúr, ktorý pôsobil ako kazateľ a bol aj literárne aktívny.

Svetozár Štúr sa narodil 26. augusta 1929 v Bratislave. Počas štúdia pracoval vo vysokoškolskom hnutí v oblasti kultúry, bol spoluzakladateľom a aktívnym členom folklórneho súboru Lúčnica. Po skončení štúdia práv pracoval od roku 1950 v Československom rozhlase, pôsobil ako zahraničnopolitický komentátor, vedúci redakcie medzinárodného života a zástupca šéfredaktora. Istý čas bol zahraničným korešpondentom Československého rozhlasu v Berlíne.

V období tzv. Pražskej jari v roku 1968 ho na mimoriadnom zjazde Komunistickej strany Slovenska (KSS) zvolili za člena Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a na zjazde Zväzu novinárov v Prahe za predsedu Zväzu slovenských novinárov. Na jeseň roku 1968 sa stal poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) a po vyhlásení federácie poslancom Snemovne národov Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSSR. Degradovali ho, keď odvysielal komentár, v ktorom hovoril o paralele medzi tzv. kultúrnou revolúciou v Číne a obdobím 50. rokov minulého storočia v Československej republike. Pre zásadové postoje bol vylúčený z komunistickej strany, vzali mu všetky funkcie a mandáty a zakázali mu pracovať vo svojom odbore. Od roku 1970 pôsobil vo Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce ako samostatný odborný pracovník - špecialista.

Novinársku legitimáciu opäť získal až v decembri 1989 v súvislosti s rehabilitáciou prenasledovaných novinárov. Na návrh vtedajšieho ministra kultúry SR Ladislava Chudíka ho slovenská vláda vymenovala 10. januára 1990 do funkcie riaditeľa Československej tlačovej kancelárie (ČSTK) na Slovensku.

Štúr požadoval od Prahy, aby postavenie českej a slovenskej agentúry v rámci jednotnej štátnej agentúry bolo rovnoprávne a aby obe časti mali svoju vlastnú plnú subjektivitu a samostatné finančné hospodárenie. Vo funkcii riaditeľa pôsobil do 18. augusta 1992. Neskôr pracoval v redakcii denníka Národná obroda.

Svetozár Štúr zomrel 12. novembra 2001 v Bratislave vo veku 72 rokov. Bol manželom teatrologičky, scenáristky a odbornej publicistky Nelly Štúrovej a otcom známeho dirigenta a skladateľa Svetozára Štúra.Zdroj: Agentúrna žurnalistika teoreticky a prakticky (1996)