< sekcia Magazín

Svetový deň toaliet sa v roku 2013 prvýkrát konal aj ako deň OSN

Kórejský chlapec sedí na toalete vyrobenej z ľadu v ľadovej galérii Foto: TASR/AP

Vo svete 2,5 miliardy osôb nemá prístup k čistým, hygienickým toaletám a ich nedostatok či absencia sú jednou z hlavných príčin šírenia chorôb a úmrtí najmä detí.

Singapur/New York/Londýn 17. novembra (TASR) - Svetový deň toaliet sa prvýkrát v roku 2013 pripomína ako oficiálny deň Organizácie Spojených národov (OSN). Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) 24. júla 2013 v New Yorku vyhlásilo 19. november za Svetový deň toaliet.

"Rozhodnutie VZ OSN umožní, aby si ľudia na svete uvedomili súčasný stav v tejto oblasti a mobilizovali sa pre záchranu miliónov životov," uviedol zástupca generálneho tajomníka OSN Jan Eliassen v júli tohto roku. Povedal, že 2,5 miliardy osôb nemá prístup k čistým, hygienickým toaletám a ich nedostatok či absencia sú jednou z hlavných príčin šírenia chorôb a úmrtí najmä detí. Zástupca generálneho tajomníka OSN vyzval všetky krajiny sveta na zvýšenie úsilie, aby každý človek mohol napĺňať jedno zo svojich najzákladnejších ľudských práv - ísť na hygienicky bezpečnú toaletu.

Galéria: Revolučné toalety
Približne 700.000 detí zomiera každý rok na hnačkové choroby vyvolané nečistou vodou a z dôvodu nízkej hygieny toaliet.

Aj tieto fakty, vrátane informácie, že jeden gram fekálií obsahuje okolo 10 miliónov vírusov, milión baktérií vrátane cholery, 1000 parazitov vo forme cysty alebo 100 vo vývojovej fáze vajíčka, priniesla stránka wateraid.org v spojitosti so Svetovým dňom toaliet.

Toaleta v Haiti
Foto: TASR/AP


Vyhlásila ho Svetová organizácia toaliet (World Toilet Organization, WTO) v roku 2001 v Singapure s tým, aby sa pripomínal vždy 19. novembra.

WTO organizuje Svetový deň toaliet aj preto, aby sa problematike WC a hygienickým zariadeniam venovala zvýšená pozornosť, rovnako aj personálu, ktorý v danej oblasti pracuje. Podľa WTO jedným z cieľov 19. novembra je prispievať k vyššiemu stupňu verejného zdravotníctva tým, že sa zníži chorobnosť vyvolávaná nedostatočnou či absentujúcou hygienou po vykonaní potreby a po použití záchoda. V princípe sa vznik hnačkových ochorení pripisuje znečistenej vode, ale skutočnosť je taká, že spravidla súvisia s fekáliami. Používanie záchodu a dodržiavanie hygieny po jeho použití predstavuje prvý krok k predchádzaniu hnačkových ochorení. Tým sa podarí znížiť úmrtnosť o 30 percent.

Od roku 2001 sa Svetový deň toaliet stal príležitosťou pre pracovníkov univerzít, expertov na sanitárnu techniku, dizajnérov sociálnych zariadení, environmentalistov a ďalších odborníkov, aby diskutovali o novinkách v oblasti mestských či vidieckych záchodov. WTO od roku 2001 organizuje aj Svetový summit toaliet s hlavným cieľom - hygiena a záchody, ale aj výstavy zamerané na sanitárnu techniku.

Zdroje: www.worldtoilet.org; www.wateraid.org; www.un.org