< sekcia Magazín

Vo svete žije najmenej 750 miliónov ľudí, ktorí sú negramotní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Dve tretiny z uvedeného počtu sú ženy a spomedzi nich je 102 miliónov vo veku 15-24 rokov.

Paríž/New York 8. septembra (TASR) - Na tému gramotnosť a rozvíjanie kompetencií sa v roku 2018 bude na celom svete sláviť Medzinárodný deň gramotnosti. Pripadá na 8. septembra a oslavy tohto dňa sa uskutočnia v Paríži, sídle Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Vo svete žije najmenej 750 miliónov ľudí, ktorí stále neovládajú základné kompetencie z oblasti gramotnosti, upozornilo UNESCO. Dve tretiny z uvedeného počtu sú ženy a spomedzi nich je 102 miliónov vo veku 15-24 rokov, uviedla organizácia sídliaca v hlavnom meste Francúzska.

Zároveň zo 192 miliónov nezamestnaných na celom svete sa mnohým nepodarí nájsť dôstojné prostriedky na život. A to preto, že nemajú základné kompetencie z oblasti gramotnosti a nie sú teda schopní reagovať na podmienky stále sa rozvíjajúceho trhu práce.

Ako ďalej akcentovalo UNESCO, práve tieto výzvy sú stredobodom Medzinárodného dňa gramotnosti v tomto roku. Odborníci sa budú usilovať identifikovať účinné prístupy prepojené s rozvíjaním gramotnosti a kompetencií s cieľom pripraviť a podporovať celoživotné vzdelávanie tak, aby sa zlepšoval život a existenčné možnosti učiacich sa.

V rámci osláv Medzinárodného dňa gramotnosti je v Paríži na 7. septembra zorganizovaná medzinárodná konferencia na tému rozvíjania gramotnosti a kompetencií s účasťou odborníkov z celého sveta, informovalo UNESCO.

Od roku 1966 UNESCO každoročne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na analfabetizmus a mobilizovať ju, aby sa angažovala v jednom z dôležitých poslaní tejto organizácie - poskytovaní základného vzdelania pre všetkých.

Boj proti neznalosti čítania a písania sa presadil ako jedna z hlavných úloh UNESCO už v roku 1946, keď sa konala prvá generálna konferencia tejto organizácie OSN.

Na Svetovom kongrese ministrov školstva v septembri 1965 v Teheráne účastníci rozhodli, že 8. september, deň slávnostného otvorenia kongresu, bude vyhlásený za Medzinárodný deň gramotnosti a sláviť sa bude v každej krajine na svete.Zdroje:

www.unesco.org

www.un.org