< sekcia Magazín

UNIKÁTNE FOTO: Oslavy konca 2. sv. vojny v roku 1945 a v rokoch potom

Ľud celej našej vlasti oslávil v pondelok 9. mája 10. výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Hlavné mesto Slovenska sa zaskvelo v plnej upravenosti a kráse. 9. mája 1955. Foto: Archív TASR

Vďaka portálu Vtedy.sk prinášame unikátne dobové snímky z konca druhej svetovej vojny a z osláv jej ukončenia s originálnymi popiskami.

Bratislava 8. mája (Teraz.sk) - Hoci sa v krajinách západnej Európy za koniec druhej svetovej vojny považoval už 8. máj, v krajinách socialistického bloku, vrátane Československa, sa v minulosti oslavovalo oslobodenie ľudu Sovietskou armádou až o deň neskôr. Kapitulačný akt Nemecka z 8. mája sa totiž na želanie J.V. Stalina opakoval ešte raz v noci z 8. na 9. mája.

Po páde ZSSR sa niekoľko krajín - vrátane Česka a Slovenska rozhodlo prikloniť sa k dátumu, ktorý oslavuje väčšina Európy.

Archívna správa TASR k pompéznym oslavám uvádza:"Hlavné mesto Slovenska sa zaskvelo v plnej upravenosti a kráse. Občania Bratislavy a priľahlého okolia pripravili všetko, aby dôstojne oslávili sviatok oslobodenia. Pracovité ruky brigádnikov zveľadili ulice, námestia i priestranstvá mesta. Svieža zeleň a pestrosť kvetov v parkoch a sadoch harmonicky splývala s radosťou, veselosťou a nadšením obyvateľov, ktorí už od skorých ranných hodín vychádzali do ulíc Bratislavy, aby sa zúčastnili na veľkolepej prehliadke útvarov československej ľudovej armády a na slávnostnom sprievode."

Tankisti sa pripravujú na oslavy 9. mája

V týchto dňoch sa v okolí Bratislavy začal pripravovať prehliadkový tankový pluk na tradičnú vojenskú prehliadku 9. mája. Prvé dni nacvičovali jazdu v dvojiciach, vyrovnávanie, rozostupy a plynulosť jazdy. Po nácviku dobre chutí. 29. apríla 1966.
Foto: Archív TASR


Konečne vytúžený mier

Hlavné mesto Slovenska sa zaskvelo v plnej upravenosti a kráse. Občania Bratislavy a priľahlého okolia pripravili všetko, aby dôstojne oslávili jubilejný sviatok oslobodenia. 9. mája 1955.
Foto: Archív TASRJedla je dosť pre každého

V týchto dňoch sa v okolí Bratislavy začal pripravovať prehliadkový tankový pluk na tradičnú vojenskú prehliadku 9. mája. Prvé dni nacvičovali jazdu v dvojiciach, vyrovnávanie, rozostupy a plynulosť jazdy. Po nácviku dobre chutí. 29. apríla 1966.
Foto: Archív TASR


Poctivý nácvik

V týchto dňoch sa v okolí Bratislavy začal pripravovať prehliadkový tankový pluk na tradičnú vojenskú prehliadku 9. mája. Prvé dni nacvičovali jazdu v dvojiciach, vyrovnávanie, rozostupy a plynulosť jazdy. Po nácviku dobre chutí. 29. apríla 1966.
Foto: Archív TASR


Oslavy na Dukle

Deň víťazstva - 9. máj - oslávili tiež na historickej Dukle – na bráne slobody. Početní účastníci k pamätníku padlých hrdinov položili vence vďaky. 9. mája 1968.
Foto: Archív TASR


K pocte zbraň

O 9. hodine zaznieva na ľavom krídle zoradených vojsk trubka a v zápätí, stojac v pozore, vítajú vojaci prehliadajúceho generála. Gottwaldovým námestím sa ozýva povel: K pocte zbraň! Z ľavej strany prichádza auto veliteľa prehliadky, z pravej auto prehliadajúceho generála. 9. mája 1955.
Foto: Archív TASR


Oslavy ukončenia druhej svetovej vojny

Popred tribúnu prechodí srdečne pozdravovaný štáb prehliadky s bojovou zástavou a hneď za ním pochodujú pevným krokom velitelia a žiaci vojenskej školy Jána Žižku z Trocnova. Vo vyrovnaných šíkoch idú príslušníci pechoty. 9. mája 1955.
Foto: Archív TASR


Čo ostalo po vojne

Rekonštrukčné práce na železničných mostoch zničených ustupujúcou nemeckou armádou. Železničný most v Žiline pri Celulózke. Rok 1945.
Foto: Archív TASR


Nezabudneme

Zverstvá nemeckých gestapákov v Petržalke odhalené. Apríl 1945.
Foto: Archív TASRNemeckí repatrianti

Repatrianti vracajúci sa z Nemecka prechádzajú cez Bratislavu. Rok 1945.
Foto: Archív TASR


Vojna sa podpísala aj v bratislavských uliciach

Na snímke zničená Bratislava na konci druhej svetovej vojny. 1945.
Foto: Archív TASR


Vojna sa skončila

Príchod prezidenta republiky Dr. Eduarda Beneša do Bratislavy. Na snímke rektor Vysokej školy technickej Dr. Štefan Bella pri prejave. 9. mája 1945.
Foto: Archív TASR


Hitler na karikatúre

Zábery z výstavy Hitler v sovietskej karikatúre. Názov: Totálna paráda. Rok 1945.
Foto: Archív TASR


Prvé dni po oslobodení

Bratislavské ulice, prvé dni po oslobodení.Takýmto spôsobom sa prvé dni informovalo obecenstvo o najnovších udalostiach. Apríl 1945.
Foto: Archív TASR


Spúšť

Bratislavské ulice, prvé dni po oslobodení. Apríl 1945.
Foto: Archív TASRMusíme začať odznova

Matka z Čierneho Balogu s dcérkou, ktorá sa narodila ešte počas vojny. Rok 1945.
Foto: Archív TASR