Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. apríl 2023Meniny má Hugo
< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: 12 tunelov z Hornej Štubne do Zvolena

Tunel Turček Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 7. mája (Teraz.sk/Tablet.TV) - ZSSK na trati Horná Štubňa – Zvolen v súčasnom grafikone vlakovej dopravy prevádzkuje denne päť párov osobných vlakov a jeden vlak na trati Horná Štubňa – Zvolen osobná stanica v piatok a v nedeľu.

V Hronskej Dúbrave sa trať pripája k trati č. 150 – Nové Zámky – Zvolen os. st. V Hronskej Dúbrave je zároveň zaústenie trate č. 154 – Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava.

Vo Zvolene na osobnej stanici je rozvetvenie na trať č. 160 – Zvolen – Košice a trať č. 170 Zvolen – Vrútky cez Banskú Bystricu.

ZSSK má v železničnej stanici Zvolen osobná stanica zriadené Zákaznícke centrum poskytujúce širokú škálu služieb pre cestujúcu verejnosť na tejto adrese (podľa možnosti výber vhodných informácií z uvedenej stránky).

Na trati je celkom 12 tunelov, počas cesty je možné vychutnať si zaujímavé prírodné scenérie v blízkosti Kremnice. V blízkosti železničnej stanice Kremnické Bane je kostolík, ktorý je považovaný ja jeden s pomyselných stredov Európy.

Ako sme už viackrát avizovali, v rámci nášho projektu vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku.

Dnes ponúkame možnosť pozorovať železničnú trať z hľadiska rušňovodiča na 67 kilometrovej trati ŽSR 171 Horná Štubňa - Zvolen od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.

Príjemnú cestu vlakom!

Pre lepšiu orientáciu na stránke


V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Hornou Štubňou a Zvolenom zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Horná Štubňa


Horná Štubňa
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach. VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme železničnú techniku.

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na novej stránke www.vovlaku.sk.


Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a o trati
Jazda v osobnom vlaku Os 7507 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v dieslovom rušni radu 754 s elektrickým prenosom výkonu.

Radenie vlaku: Rušeň 754 + 3x osobný vozeň Bee

Železničná trať Horná Štubňa- Zvolen (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 171) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Diviaky (Turčianske Teplice) cez Kremnicu.
Trať začína v stanici Zvolen a vedie údolím Hrona až po Hronskú Dúbravu, kde začína stúpať traverzovaním južných svahov Kremnických vrchov. Pri Šášovskom Podhradí sa stáča do doliny Kremnického potoka a pokračuje ku Kremnici.

Od Kremnice trať stúpa na Kremnické Bane, kde dosahuje najvyšší bod 773 m n. m. a prechádza do Turca. Klesá okolo obce Turček a pri Hornej Štubni sa spája s traťou do Banskej Bystrice.

História trate


Trať Zvolen – Kremnica – Diviaky bola súčasťou železnice Budapešť – Salgótarján – Lučenec – Zvolen – Vrútky (prepojenie s Košicko-bohumínskou železnicou), sprevádzkovanej 12. augusta 1872. Úvahy o prepojení Zvolena s Košicko-bohumínskou železnicou cez Ružomberok alebo Harmanec stroskotali na vysokých nákladoch a bol vybratý variant, vedúci cez Kremnicu.

Trať cez Kremnicu predstavoval hlavnú spojnicu Zvolena s Vrútkami, no po vybudovaní trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa sa ťažisko dopravy presunulo práve na túto trať. Úsek cez Kremnicu a Hronskú Dúbravu bol premenovaný na Železničná trať Zvolen – Diviaky.

Číslo trate: ŽSR 171
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Horná Štubňa- Prievidza
Rozchod: 1435 mm
Otvorenie trate: 12.8. 1872


Výstavba trate
Výstavba železničnej trate Zvolen – Kremnica – Diviaky, ktorá na úseku dlhom 35 km stúpala z nadmorskej výšky 260,62 m n. m. v údolíHrona do stanice Kremnické Bane vo výške 773 m n. m. bola veľmi náročná. Bolo potrebné vybudovať množstvo zárezov, násypov i tunelov, aby sa prekonali výškové rozdiely horskej trate.

Práce začali v máji 1870 a už 12. augusta 1872 bola trať uvedená do prevádzky. Prvý osobný vlak bol z Vrútok vypravený 12. augusta o 1:18 s príchodom do Budapešti o 12:51 h. a opačným smerom vyšiel z Budapešti zmiešaný vlak (osobné a nákladné vozne) 11. augusta o 23. h. s príchodom do Vrútok o 15:05 h. nasledujúceho dňa.

Na úseku od Trnavej Hory po stanicu Horná Štubňa bolo vybudovaných 10 tunelov so súhrnnou dĺžkou 2 670 m. Ich názvy sa nemenili a v medzivojnovom období k nim pribudli ďalšie 2, ktoré vznikli zaklenutím veľkých zárezov. Tým narástla ich celková dĺžka na terajších 3 185 m.

Tunely:
• Pitelová (374 m)
• Veľká Skalka (213 m)
• Malá Skalka
• Skalica (73 m)
• Kečka (334 m)
• Bartoška (106 m)
• Hrenca I (487 m)
• Hrenca II (129 m)
• Sohler (659 m)
• Kremnický (122 m)
• Blaufus (531 m)
• Turček (37 m)

Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net

Stanice na trati:
• Horná Štubňa – križovatka s traťou 145 (Prievidza – Horná Štubňa)
• Turček
• Kremnické Bane
• Kremnica
• Jastrabá
• Bartošova Lehôtka
• Stará Kremnička
• Trnavá Hora
• Hronská Dúbrava – križovatka s traťou 150 (Zvolen – Nové Zámky) a 154 (Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica)
• koniec dvojkoľajnej trate a elektrickej trakcie 25 kV 50 Hz AC
• Zvolen – osobná stanica – križovatka s traťou 150 (Zvolen – Nové Zámky), 153 (Zvolen – Čata), 160 (Zvolen – Košice) a 170 (Zvolen – BB – Vrútky)


Koniec cesty – stanica Zvolen


Stanica Zvolen
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Nádrž Turček
Vodárenská nádrž Turček sa začala stavať v roku 1992. Hlavnou úlohou Vodárenskej nádrže Turček je akumulácia a prísun surovej vody pre úpravňu vody v Turčeku, odkiaľ zásobuje pitnou vodou okresy Žiar nad Hronom, Handlová a Prievidza.

Jej druhotným poslaním je ochrana horného toku Turca pred povodňami, zabezpečenie jeho ekologicky stabilného prietoku počas celého roka a výroba elektrickej energie v malých vodných elektrárňach všade, kde sa v rámci diela vytvoria spády a prietoky s možnosťou ich výstavby. Nádrž sa nachádza na sútoku potokov Turiec a Ružový potok nad obcou Turček. Celková plocha povodia je 29,5 km2. Priemerné množstvo dodanej vody do úpravne vody je ročne 15,8 mil. m3. Priehradný profil je situovaný do úžiny pod sútokom obidvoch potokov.
Nádrž Turček
Foto: screenshot wiki

Šírka údolia je približne 120 m a nadmorská výška v priehradnom profile je 719 m. n. m. Celkový objem nádrže je 10,6 mil. m3, pričom jej zásobný obsah je 9,9 mil. m3. (nádrž sa naplní dvakrát do roka) a stály objem je 0,3 mil. m3 vody. V priestore priehrady sú vybudované objekty zabezpečujúce funkčnosť vodárenskej nádrže. Pevnosť priehrady zabezpečuje jej hrázdny múr, ktorý má výšku 59 m a dĺžku koruny 287,6 m. Tesnenie hrádze je jednoplášťové asfalto-betónové, napojené v päte na injekčnú chodbu. Popri výstavbe Vodárenskej nádrže Turček bolo vystavaných šesť náhradných bytov v areáli obce pre občanov, ktorí museli byť následkom výstavby vysťahovaní zo svojho trvalého bydliska.

Vykonala sa prestavba systému lesných ciest v celkovej dĺžke 5 156 km, následne sa upravil i podjazd pod železnicou. Vodárenská nádrž Turček bola spustená do prevádzky dňa 15. mája v roku 1996.
Zdroj: wikipedia.org