Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. jún 2024Meniny má Ján
< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Cestujeme zo Spiša do metropoly východu

Tunel za Margecanmi. Foto: Tablet.TV

TABLET.TV spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. prináša ďalšiu časť vlakového videoprojektu, aký na Slovensku ešte nikto nerealizoval. Buďte rušňovodičom na trati do Košíc.

Pred niekoľkými dňami sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trase Žilina- Liptovský Mikuláš a Liptovský Mikuláš-Spišská Nová Ves. Trať 180 ukončíme v stanici Košice. V ďalších dieloch projektu Vám postupne ukážeme všetky železničné trate na Slovensku..

Dnes ponúkame možnosť precestovať trať Spišská Nová Ves- Košice od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča rýchlika Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. R 601 (Váh) v elektrickom rušni radu 361.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality. Príjemnú cestu!

Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Spišská Nová Ves


Železničná stanica Spišská Nová ves
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme Vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme Vás do železničného depa, kde Vám ukážeme železničnú techniku.


Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a trati
Jazda v rýchliku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. R 601 (Váh) v elektrickom rušni radu 361.

Radenie vlaku: Rušeň 361 + vozeň Ampeer+ reštauračný vozeň WRReer61 + vozeň Bdghmeer61 + 6x vozeň Bmeer61 + vozeň B + poštový vozeň Postw..

Železničná trať Spišská Nová Ves - Košice je súčasťou trate ktorá spája Žilinu a Košice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 180). Ide o elektrifikovanú dvojkoľajnú železničnú trať na Slovensku. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi najdôležitejšie slovenské trate s najväčšou intenzitou dopravy.
Foto: Tablet.TV


Z histórie trate
Trať bola vybudovaná ako súčasť Košicko-bohumínskej železnice, uvedenej do prevádzky v roku 1872.

Otváranie jednotlivých úsekov:
• 1. 9. 1870: Košice - Kysak - Prešov
• 1. 2. 1871: Bohumín - Český Tešín
• 8. 2. 1871: Český Tešín - Žilina
• 8. 12. 1871: Žilina - Poprad
• 12. 12. 1871: Poprad - Spišská Nová Ves
• 12. 3. 1872: Spišská Nová Ves - Kysak

Trať bola pôvodne jednokoľajná, no koncesia stanovovala povinnosť zdvojkoľajniť trať, ak ročný hrubý zisk na jednu míľu trate prevýši dva po sebe idúce roky 150 000 zlatých. Kompletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené až v roku 1955.

Po skončení prvej svetovej vojny Rakúsko-Uhorsko zaniklo a pre mladé Česko-Slovensko mala táto trať kľúčový význam. Ako jediná totiž spájala Česko s východným Slovenskom, o ktoré Česko-Slovensko bojovalo s Maďarskom. Rozdelený bol tiež Tešín, no trať i stanica zostali na území Česko-Slovenska, okolo ktorého vzniklo nové mesto Český Tešín.

Strategická Košicko-bohumínska železnica bola 1. februára 1921 prevzatá spoločnosťou Česko-slovenské štátne dráhy, no vo vlastníctve súkromnej spoločnosti.

Po druhej svetovej vojne bola spoločnosť ČSD zoštátnená a vlastníkom Košicko-bohumínskej železnice sa stal česko-slovenský štát. V roku 1955 názov Košicko-bohumínska železnica zanikol a v 1964 bola dokončená elektrifikácia celého úseku trate.
Zdroj: Wikipedia.org

Stanice na trati:
• Spišská Nová Ves - križovatka s traťou 186 (Spišská Nová Ves – Levoča)
• Teplička nad Hornádom
• Markušovce
• Matejovce nad Hornádom
• Chrasť nad Hornádom
• Vítkovce
• Olcnava
• Spišské Vlachy - križovatka s traťou 187 (Spišské Vlachy – Spišské Podhradie)
• Krompachy
• Richnava
• Kluknava
• Margecany - križovatka s traťou 173 (Červená Skala – Margecany)
• Margecany zastávka
• Ružín
• Malá Lodina
• Veľká Lodina
• Kysak - križovatka s traťou 188 (Košice – Muszyna)
• Trebejov
• Kostoľany nad Hornádom
• Ťahanovce
• Košice - hl. stanica - križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice), 169 (Košice – Hidasnémeti) a 190 (Košice – Čierna nad Tisou)


Koniec cesty – stanica Košice


Železničná stanica Košice.
Foto: Tablet.TV


Modernizácia trate
Modernizácia trate pod Tatrami sa má uskutočniť po roku 2015. Zrekonštruovaná má pri nej byť nielen trať, ale aj stanica Štrba.

Kvôli novým parametrom trate (medzi inými aj maximálna prevádzková rýchlosť do 200 km/h, plánovaná minimálna 160 km/h) bude takmer trojkilometrový úsek medzi Štrbou a Svitom vedený po novom telese. V rámci modernizácie sa preloží 22% súčasnej trate. Dĺžka trate v úseku sa tak zníži z 12,868 km na 12,700 km.
Foto: Tablet.TV


Zaujímavosti na trati


Mosty
Medzi železničnými stanicami Spišská Nová Ves a Krompachy železničná trať niekoľkokrát prekračuje rieku Hornád. Najmohutnejší z mostov na trati ŽSR 180 Žilina - Košice je dvojkoľajný a elektrifikovaný viadukt, ktorý sa majestátne vypína nad ružínskou priehradou.
Foto: Tablet.TV


Ružín
Ružín je zaniknutá obec v severozápadnej časti okresu Košice - okolie, západne od obce Malá Lodina.
Jej vznik je datovaný ku koncu 14. storočia (1386) a v minulosti to bola bansko-roľnícka obec, podobne ako aj ďalšie zaniknuté obce, resp. častí obcí severozápadne Rolová Huta a južne od nej Košické Hámre.

Obec zanikla z dôvodu výstavby priehrady Ružín na rieke Hornád, konkrétne jeho spodnej časti Ružín II. V súčasnosti je jej okolie využívané na rekreačné účely, nachádza sa tu väčšia chatová osada.

Kysak
Nachádza sa v strednej časti obce, na križovatke dôležitých tratí Žilina – Košice a Košice – Prešov. Stanica bola otvorená 1. septembra 1870 pri spúšťaní trate do Prešova, no jej význam výrazne stúpol po sprevádzkovaní Košicko-bohumínskej železnice v marci 1872, otvorením úseku Spišská Nová Ves – Kysak.
Kysak
Foto: Tablet.TV