Quantcast
< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Cestujeme z Leopoldova do Lužianok

Železničná stanica Hlohovec. Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 8. október (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám umožnili pozorovať trať z hľadiska rušňovodiča na trati 133 z Trnavy do Galanty. Teraz pôjdeme z Leopoldova do Lužianok.

Postupne vám kážeme všetky železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk.

Dnes ponúkame možnosť precestovať trať ŽSR 141 Leopoldov - Lužianky od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v osobnom vlaku Os 5026.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!


Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Leopoldovom a Lužiankami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.


Začiatok cesty: Železničná stanica Leopoldov


Železničná stanica Leopoldov
Foto: Tablet.TV


Projekt TABLET.TV
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám najdôležitejšie železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme železničnú techniku.


Technické údaje o vlaku, v ktorom sa veziete a trati
Jazda v osobnom vlaku Os 5026 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vo veľkopriestorovej motorovej jednotke radu 861.

Železničná trať Leopoldov – Kozárovce (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 141) je jednokoľajná neelektrifikovaná železničná trať na Slovensku, spájajúca Leopoldov a Kozárovce.
Úsek Leopoldov - Lužianky je využívaný na regionálnu ale aj rýchlikovú dopravu (Bratislava-Prievidza). V úsekoch Lužianky - Zlaté Moravce a Zlaté Moravce - Kozárovce je t.č. osobná doprava od roku 2003 zastavená.

Úsek trate Lužianky - Dražovce bol k 20. novembru 2015 zrušený. Dôvodom je výstavba závodu pre Jaguar Land Rover. PodľaMinisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bol úsek minimálne využívaný, premávať na ňom malo len 1,2 až 1,5 vlaku mesačne. Štát investorovi nedal podmienku postaviť preložku trate a zatiaľ o nej, podľa hovorcu ministerstva, neuvažuje no možnosť do budúcnosti nevylúčil.

Trať je dôležitá preto, že spája hlavné železničné koridory vedúce Považím a Pohroním. Jej dĺžka je 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi stredne dlhé trate. Trať je jednokoľajná, neelektrifikovaná. Začína v stanici Leopoldov a prechádza jej piešťanským zhlavím, odkiaľ sa stáča na východ. Pri okraji mesta sa nachádza zastávka Leopoldov zastávka a odpája sa krátka vlečka do objektu pevnosti - súčasnej väznice. Na druhú stranu rieky Váh prebieha cez masívny oceľový most.

Nasleduje stanica Hlohovec, zastávka Kľačany, stanice Rišňovce a Alekšince. V Alekšinciach prechádza cez dve priecestia, stáča sa v smere andačského údolia a pokračuje po násype okolo rybníkov. Zastávka Andač, zasadená medzi rovnomennú obec a majer Tŕnie, je prostá plechová búda podobná zastávke SAD. V Zbehoch sa odpája lokálna trať ŽSR 142 do Radošiny a Jelšovská spojka do Jelšoviec. Mimo toho je tu sídlo tunelového obvodu. Názov Zbehy niesla predtým súčasná stanica Lužianky, železničné objekty Zbehy obec a Zbehy boli postavené až po vojne. Tento prvý úsek trate bol do prevádzky uvedený roku 1898. Ten novší, vybiehajúci z nitrianskeho zhlavia stanice Lužianky, sprevádzkovali pre potreby ČSD roku 1938. Jeho význam stúpol za Slovenského štátu, keď na trase Bratislava - Zvolen nahradil vtedy v Maďarsku ležiacu trať Šurany - Levice.

Táto časť trate prechádza rovinatým územím, avšak s množstvom zosuvov, čo si vyžiadalo stavbu niekoľkých zárezov, násypov a dvoch väčších viaduktov - podhoranského a sľažianskeho. Za Lužiankami nasledujú: zastávka Dražovce, zastávka Podhorany pri Lužiankach, stanica Žirany, stanica Jelenec, zastávky Ladice a Sľažany. V minulosti existovala aj zastávka Choča, tá však bola zrušená dlho pred ukončením osobnej dopravy na trase Lužianky - Kozárovce. V Zlatých Moravciach sa trať križuje s traťou ŽSR 151 Nové Zámky - Zlaté Moravce.

V km 2,152 sa odbočkou odpája trať do nákladiska Topoľčianky. Ďalej trať pokračuje okruhom okolo mesta. Na tretej časti trate, ktorá bola dostavaná roku 1912, je ešte päť objektov - Zlaté Moravce závody, Zlaté Moravce - Prílepy, Volkovce (pristavaná roku 1966), bývalá výhybňa Slanský dvor a Kozárovce zastávka. Trať končí v rýchlikovej stanici Kozárovce (na trati ŽSR 150 Nové Zámky - Zvolen os.st.), kde sa oblúkom pripája z juhu, na levické zhlavie.

Číslo trate: ŽSR 141
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Leopoldov- Lužianky
Rozchod: 1435 mm


Z histórie trate


Trať, ktorá spája Považie, Ponitrie a Pohronie má tri úseky:
• Leopoldov – Lužianky (Nitra)
• Lužianky – Zlaté Moravce
• Zlaté Moravce – Kozárovce

Najdôležitejší a najstarší, otvorený už v roku 1898 spája trať Bratislava – Žilina a Nové Zámky – Prievidza úsekom Leopoldov –Lužianky. Umožňuje rýchlikové spojenie Bratislavy a Prievidze.

Druhý úsek spájajúci Lužianky pri Nitre a Zlaté Moravce bol vybudovaný až v medzivojnovom období (1938) počas veľkých investícii do železníc. Význam trate sa ukázal najmä počas Slovenského štátu, keď po zabratí juhu Slovenska (a s ním i dôležitej trate Šurany –Levice) tvoril jedinú spojnicu Bratislavy a Zvolena.

Posledným úsekom trate, sprevádzkovanom v roku 1912 sú prepojené Zlaté Moravce s Pohroním a traťou Nové Zámky – Zvolen v Kozárovciach.

Stanice na trati
• Leopoldov – križovatka s traťou Bratislava – Žilina a 133 (Leopoldov – Galanta)
• Leopoldov zastávka
• Hlohovec
• Kľačany
• Rišňovce
• Alekšince
• Andač
• Zbehy – križovatka s traťou 142 (Zbehy – Radošina)
• Zbehy obec
• Lužianky – križovatka s traťou Nové Zámky – Prievidza


Koniec cesty – stanica Lužianky


Stanica Lužianky
Foto: Tablet.TV

Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net

Zaujímavosti trate


Lužianky
Lužianky (časti obce: Lužianky a Kajsa) sú obec na Slovensku v okrese Nitra.
Vývoj názvov:
• 1113: villa Sorlou (Sarló)
• 1773: obec Šarlužky – Sarluska, 1786 Scharluschka, 1808 Sarluska, Ssarluhy, Ssarlússka, 1863 – 1895 Sarluska
• 1773: obec Kajsa – Kajsza, Kaisza, 1786, 1808, 1873 – 1895 Kajsza, 1863 Kaisza
• 1895: po zlúčení obcí Kajsa a Šarlužky do obce Šarlužky – Kajsa; 1898 – 1913 Sarlókajsza, 1920 – 1948 Šarlužky – Kajsa
• 1948 – 1975: obec Lužianky
• 1976 – 1993: obec Lužianky pričlenená k mestu Nitra
• 1993: obec Lužianky
Kostol Lužianky
Foto: wikipedia

Katastrálne územie obce Lužianky susedí s mestom Nitra (k.ú. Mlynárce a Dražovce) a obcami Zbehy a Lehota. Intravilán je súbežný s riekou Nitra, cestou a železnicou smerujúcou z Nitry do Zbehov. V južnej časti sa nachádza časť Kajsa s izolovanou lokalitou Korytov(Tekenuš). Obslužné funkcie sú hlavne v časti Lužianky. Obec sa nachádza na styku Nitrianskej pahorkatiny a nivy riek Nitra a Radošinka.