< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Po zrušenej trati zo Šiah do Krupiny

Železničná stanica Krupina. Foto: Vovlaku.sk

Vovlaku.sk vám vďaka spolupráci s Klubom priateľov železníc pri Žilinskej univerzite v Žiline a Železničným múzeom Stará Turá prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu.

Bratislava 2. decembra (Vovlaku.sk) – Postupne vám ukazujeme všetky používané a, tak ako je to v tomto prípade, aj nevyužívané železničné trate na Slovensku. A to jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a samozrejme aj na domovskej stránke celého projektu www.vovlaku.sk.

Dnes pôjdeme po trati ŽSR 153 zo Šiah po stanicu Krupina predmestie od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Hontianskeho expresu.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.


Príjemnú cestu vlakom!Pre lepšiu orientáciu na stránke

V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Šahami a Krupinou predmestím zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

Začiatok cesty- Železničná stanica Šahy


Železničná stanica Šahy
Foto: Vovlaku.sk


Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Údaje o vlaku a trati

Jazda v mimoriadnom vlaku s názvom Hontiansky expres 2018 vypraveného Klubom priateľov železníc pri Žilinskej univerzite v Žiline a Železničným múzeom Stará Turá 4. augusta 2018. Vlak ťahal rušeň radu 742.

O trati

Železničná trať Zvolen– Čata (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 153) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Čatu cez Krupinu.

V súčasnosti pohraničné Šahy boli od 24. septembra 1886 napojené na železnicu úsekom cez Čatu na Štúrovo a tým na hlavnú trať do Bratislavy. Prvý vlak do Krupiny prišiel 7. apríla1899, kedy bola odovzdaná trať zo Šiah. Tie boli prepojené na železnicu do Balážskych Ďarmôt a Budapešti, no toto spojenie bolo po rozpade Uhorska zrušené.

Po vzniku Československej republiky bolo potrebné dobudovať sieť železníc, orientovanú na Budapešť a dopravne prepojiť regióny. Juhom stredného Slovenska viedla trať z Lučenca do Šiah, no tá pripadla Maďarsku. V oblasti bola regionálna trať zo Šiah po Krupinu a preto bolo rozhodnuté o výstavbe prepojenia do Zvolena v dĺžke 33,8 km.

Budovanie trate sa začalo 3. januára 1923 a náročný terén si vyžiadal množstvo zemných prác, vrátane 2 tunelov, 188 mostov, násypov a zárezov. Nakoľko sa pracovalo takmer bez mechanizmov, výstavba bola veľmi náročná, no napriek tomu napredovala pomerne rýchlo. Do prevádzky bol úsek odovzdaný 15. januára 1925, kedy bolo skompletizované prepojenie Zvolena a južného Pohronia.

Osobná doprava na trati bola zastavená v roku 2003, vlaky v súčasnosti jazdia na úseku tejto trati: Šahy- Čata.
V súčasnosti sa uvažuje o obnovení prevádzky na trati Zvolen – Šahy už v roku 2019. Podľa ministra dopravy Arpáda Érséka obnovenie osobnej dopravy si vyžaduje dodatočné investície technického aj bezpečnostného charakteru. Ide najmä o stav železničných budov v okolí trate, tiež kvalitu a bezpečnosť nástupíšť či rýchlostné parametre trate. Investície si podľa generálneho riaditeľa Železníc SR Martina Erdössyho vyžiadajú približne 4,6 milióna eur.

Číslo trate: ŽSR - 153
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Šahy - Krupina predmestie
Rozchod: 1435 mm


História trate

Železničnú sieť na našom území budovali počas rakúsko-uhorskej monarchie pre potreby uhorskej časti ríše a uzlom, kde sa železničné trate zbiehali, bola Budapešť.

Po vzniku ČSR bolo preto treba doplniť sieť železníc, aby sa zlepšilo nielen spojenie Čiech so Slovenskom, ale aj spojenie medzi jednotlivými časťami Slovenska. A tak bol onedlho prijatý zákon č. 235 Zb. z. a n. z 30. marca 1920 o stavbe 15 nových železničných tratí na finančné náklady štátu. Jednou z prvých takto postavených železníc bola aj trať Zvolen - Krupina.

Výstavbu tejto železničnej trate urýchlila skutočnosť, že železničná trať Šahy - Lučenec pripadla Maďarsku, a tak zostalo rozsiahle územie južne od Zvolena bez železničného spojenia s novým hospodárskym a administratívnym strediskom územia. Bola tu síce bývalá župná trať Krupina - Šahy, ale končila v Krupine. Doprava medzi Zvolenom a Krupinou sa uskutočňovala hlavne povozmi s konským poťahom a celkom málo nákladnými autami. Železničné spojenie so Zvolenom stalo nevyhnutnosťou.

Pri hľadaní trasy novej železnice sa spočiatku uvažovalo rekonštruovať úzkorozchodnú trať Hronská Breznica (teraz Hronská Dúbrava) - Banská Štiavnica a predĺžiť ju do Hontianskych Nemiec na trati Krupina - Šahy. Sťažovali to však prekážky technického rázu pri Banskej Štiavnici. Preto sa pre železnicu vybrala trasa popri starej ceste údolím riečok Neresnice a Krupinice.

Stavebné práce začali 3. januára 1923 na prvom úseku zo Zvolena. Stavbu si prezrel 26. augusta 1923 i vtedajší prezident republiky T. G. Masaryk, a to na 1. úseku. Ukončenie a odovzdanie železničnej trate sa predpokladalo v decembri 1924.

Územie, ktorým železnica vedie, je kopcovité a členené hojnými vodnými tokmi. Celkové stavebné náklady dosiahli výšku asi 76 miliónov Kč (na 1 km trate 2,2 milióna Kč).

Budovy boli postavené podľa plánov vypracovaných stavebnou správou, pričom sa bral ohľad na miestne pomery a charakter kraja.

Pravidelná doprava začala 16. januára 1925.

Stanice a zastávky na trati:


• Šahy
• Hrkovce
• Tupá
• Slatina
• Terany
• Dvorníky
• Hontianske Tesáre
• Domaníky
• Hontianske Nemce
• Devičie
• Bzovík
• Krupina
• Krupina predmestie

Koniec cesty– Železničná stanica Krupina predmestie


Železničná stanica Krupina predmestie.
Foto: Vovlaku.sk

Zaujímavosti


Dudince

Dudince sú mesto a kúpele v okrese Krupina v Banskobystrickom kraji. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 boli Dudince najmenším mestom na Slovensku podľa počtu obyvateľov.
Mesto je už viac než 10 rokov pravidelným dejiskom medzinárodných cyklistických pretekov. Takisto sa tu každoročne konajú preteky rýchlej chôdze, tzv. Dudinská 50.

Kúpele v Dudinciach liečia choroby srdcovo-cievneho systému a pohybového systému. Minerálna voda v kúpeľoch je hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna a mierne hypotonická. Jej teplota je 28°C.

Kúpele Dudince.
Foto: TASR- Ladislav Vallach


Okrem terajších kúpeľov sú v Dudinciach aj historické kúpele, nazývané aj Rímske kúpele - sú to diery vytesané do travertínu. Z jedného tzv. bazénu vyvierala voda, a z neho postupne kaskádovo pretekali do druhých. Bazénov je približne 20, spodné slúžili vojakom a horné slúžili podľa histórie veliteľom, neskôr sa používali ako konopné močidlá.

Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net