Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. marec 2023Meniny má Alena
< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Z Čiernej nad Tisou do Košíc

Železničná stanica Michaľany Foto: Tablet.TV

Vovlaku.sk vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 30. jún (Vovlaku.sk) - Minulý týždeň sme vám predstavili trať 180 Žilina - Košice. Teraz vás opäť povozíme po trati ŽSR 190. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Dnes vám ponúkame možnosť prejsť trať ŽSR 190 Čierna nad Tisou - Košice od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!


Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda vlaku medzi Čiernou nad Tisou a Košicami zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o vlaku a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

Začiatok cesty: Železničná stanica Čierna nad Tisou


Železničná stanica Čierna nad Tisou
Foto: Tablet.TV

.
Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Technické údaje o vlaku a trati
Jazda v osobnom vlaku Os 8818 Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v elektrickom rušni radu 163.

Radenie vlaku
Rušeň 163 + 2x osobný vozeň Bdmpeer + 3x osobný vozeň Bdgteer

O trati
Železničná trať Košice – Čierna nad Tisou (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 190) je elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Košice a hraničný prechod Čierna nad Tisou. Je súčasťou V. koridoru a patrí medzi dôležité trate.

Číslo trate: ŽSR - 190
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Čierna nad Tisou - Kalša - Trebišov – Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto - Košice,
Rozchod: 1 435 mm
Elektrifikácia: 3 kV =

Z histórie trate
Trať bola budovaná ako pokračovanie Košicko-bohumínskej železnice, uvedenej do prevádzky v roku 1872.
Otváranie jednotlivých úsekov:
• 7. 1. 1872: Michaľany – Slovenské Nové Mesto
• 25.8.1872: úsek Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou

Zdvojkoľajňovanie trate
• 1953 úsek Michaľany – Kuzmice
• 1954 úsek Kuzmice – Ruskov
• 1955 úsek Ruskov – Košice
• 1951 úsek Čierna nad Tisou - Michaľany
• 1953 úsek Michaľany - Kuzmice rok

Elektrifikácia trate
• 19. 12. 1961: úsek Nižná Myšľa – Čerhov
• 18. 1. 1962: úsek Košice – Nižná Myšľa
• 1. 7. 1962: úsek Čerhov – Čierna nad Tisou

Stanice a zastávky na trati
• Čierna nad Tisou
• Čierna nad Tisou zastávka
• Biel
• Dobrá
• Pribeník
• Veľký Horeš
• Somotor
• Streda nad Bodrogom
• Borša
• Slovenské Nové Mesto – odbočka do maďarského mesta Nové Mesto pod Šiatrom (Sátoraljaújhely)
• Čerhov
• Michaľany – križovatka s traťou 191 (Michaľany – Lupków)
• Kuzmice
• výhybňa Slivník odbočka Kalša – Trebišov
• Kalša
• Slanec
• Ruskov
• Bohdanovce
• Vyšná Myšľa
• Nižná Myšľa
• Krásna nad Hornádom
• Košice predmestie
• Košice (hl. stanica) – križovatka s traťou 160 (Zvolen – Košice), 169 (Košice – Hidasnémeti) a 180 (Žilina – Košice)

.

Koniec cesty: Železničná stanica Košice


Stanica Košice
Foto: Tablet.TV

.

Zaujímavosti na trati


Rieka Bodrog
Bodrog vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne. Je pravým prítokom rieky Tisa. Hranicu s Maďarskom prekračuje blízko obcí Klin nad Bodrogom a Borša. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou (je splavná väčšími loďami, podľa vodného stavu dosahuje hĺbku min. 230 cm).

Pri obciach Streda nad Bodrogom a Viničky pretínajú rieku dva železničné a jeden cestný most. V mieste kde rieka opúšťa Slovensko je najnižšie položené miesto Slovenska 94,3 m n. m.

V minulosti pred vystavením hrádzí v 19. storočí vtekalo do Východoslovenskej nížiny päť riek Latorica, Uh, Laborec, Ondava a Topľa v tvare roztvorenej dlane, a vytvárali obrovské močarisko až po Tisu.

Tokajská oblasť
Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu. Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou).
Foto: TASR/František Iván

Jedná sa o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku. Vinohrady zaberajú 13 % z celkovej poľnohospodárskej plochy Tokajskej vinohradníckej oblasti. V zložení genetických podpníkov a vinohradov prevládajú odrody Furmint - 48 %, Lipovina 32 %, Muškát 12 %, ostatné odrody stolových a červených vín 8 %.

Slovenské Nové Mesto
Slovenské Nové Mesto (nem. Slowakisch-Neustadt, maď. Újhely, Kisújhely) je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Do roku 1918 a v rokoch 1938 až 1945 bola obec súčasťou maďarského mesta Sátoraljaújhely.
Na mieste terajšej obce existovala usadlosť "Sátor-alja" (Pod-stanom) od 10. storočia. Po zničení Tatármi v 13. storočí sa obec znova vybudovala. Po dohode obyvateľov sa pôvodný názov obce rozšíril na Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom). Štatút mesta získala v roku 1261 pod kráľom Bela IV.
Po Trianonskej zmluve bolo mesto rozdelené na dve časti hranicou vedúcou cez rieku Roňava. Po roku 1918 novovzniknutá časť dostala názov Slovenské Nové Mesto.
Zdroj: wikipedia.org a vlaky.net